Duyuru Tarihi: 5.1.2011


Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygulaması nedeniyle, G2D etiketli ilaçların reçete karşılığında kişinin sosyal güvencesi kapsamında temini mümkün olamayacağından, hastaların, bu durumun sorumlusunun SGK olduğu konusunda bilgilendirilmesi, hastanın talebi halinde ise ilacın ücreti karşılığında verilmesi söz konusu olacaktır.

Bu amaçla hazırlanan HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ektedir. G2Dli ürünlerin temini için eczanelere başvurulması halinde bu bilgilendirme broşürü basılarak hastaya verilmelidir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


 


Hasta Bilgilendirme Broşürü için tıklayınız