Duyuru Tarihi: 3.1.2011


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün G2Dli ürünlerin 31.12.2010 tarihinden sonra da temin edilmesini sağlayan düzenlemesine karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 30.12.2010 tarih 2010/137 sayılı bir Genelge yayınlamış, bu ilaçların 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştur.

Bu konuda, meslektaşlarımız tarafından Birliğimize, G2Dli ürünlerin etiketi ve kupürü kesilerek Kuruma fatura edilmesi halinde bedelinin ödenmesinin mümkün olup olmadığı yönünde sorular yöneltilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2010/137 sayılı Genelgesi gereğince, Kurum tarafından G2D etiketli ilaçların bedelinin kupürü ve barkodu kesilerek fatura edilmesi halinde bedelinin ödenmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Karekodlu ilaçların Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilere mevcut yöntem ile verilmesine devam edilecek, G2D etiketli ilaçlar için ise, www.teb.org.tr de “SGK TARAFINDAN GERİ ÖDEMESİ YAPILMAYAN G2DLİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA” başlıklı duyuruda yayınlanan 03.01.2011 tarih, 37.A.00.004449 sayılı yazımız ile bildirilen süreç takip edilecektir.  (http://www.recete.org/?modul=haberdetay&id=1176520)

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter