Duyuru Tarihi: 18.7.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 30 Haziran 2011 tarih ve 89318938 sayılı yazı ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olmayan erbaş, er, askeri öğrenci, yedek subay adayları, TSK’dan ayrılmış uzman erbaş ve aileleri, misafir askeri personel ve bunların aileleri, misafir askeri öğrenciler ile uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkları nedeniyle terhis tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile askeri sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı olan erbaş, er ve yedek subayların tedavi giderlerinin Maliye Bakanlığı’nca MSB.lığı ve İçişleri Bakanlığı’na (J.Gn.K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı) aktarılan genel bütçeden karşılandığı hatırlatılarak,

Ankara Eczacı Odası tarafından, birlik/kurumlarca hazırlanan idari hususlardaki farklılıklar nedeniyle yaşanan olumsuzlukların bildirilerek, TSK’de standart tipte hazırlanacak idari hususların yayımlanmasının talep edilmesi üzerine, konuya ilişkin olarak Kuvvet K.lıklarının görüşlerinin de alınarak yapılan inceleme neticesinde; TSK birlik/kurumları tarafından yatan hasta, askeri öğrenci, erbaş ve erlere reçete edilen ilaçların anlaşmalı sivil eczanelerden teminine ilişkin Gnkur.Bşk.lığının 28 Haziran 2000 tarihli, LOJ.: 6048-151-00/Sağ.D.İkm. ve Bkm.Ş.(160) sayılı ve “Sivil Eczanelerden Reçete Karşılığı İlaç Temini” konulu emrinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Buna göre, söz konusu yazıda, TSK’da sağlık teşkili bulunan birlik/kurumlar tarafından asker hastaneleri ikmal kanalından karşılanamayan yatan hasta, askeri öğrenci, erbaş ve erlerin tedavileri için düzenlenen reçetelerin, birlik ve kurumların bulunduğu mahallerdeki TSK ve SGK adına yetkilendirilen makamlarla anlaşma yapmış eczanelerle   EK-A’da gönderilen idari hususlar esas alınarak ve sözleşme metnine aykırı hüküm içermeyecek şekilde, 6’şar aylık dönemler halinde eşitlenecek parasal tutar prensibi ile temininin hangi doğrultuda yürütüleceği hakkında 5.a-5.b-5.c ve 5.ç maddeleri ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Kurumun yazısı ve eki EK-A İdare Hususlar tarafınıza iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

Eki: 6