Duyuru Tarihi: 29.7.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Heyeti Başkanı ile Üyelerinin ve Oda Başkanlarının bulunduğu heyetin, ilaç alım koşullarıyla ilgili olarak firmalarla sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunda;

Servier, ve Merck Sharp&Dohme İlaçları Ltd.Şti’den sonra, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş tarafından, ilaç alım koşullarıyla ilgili Birliğimizce belirlenen referanslara uygun düzenlemeler yapılmış olup, Birliğimize gönderilen 28.07.2009 tarihli yazı ile, 01.08.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüm ürünlerinin vadesinin en az 90 gün olacağı ve “Seretide” dışındaki ürünlerinde, eşdeğerleri bulunanlara % 7, bulunmayanlara ise, % 4 olarak ticari iskonto uygulanacağı bildirilmiştir.

Ayrıca, GlaxoSmithKline Yetkilileri tarafından “Seretide” isimli ilaçlarının pazarlamasının küresel stratejilerle yurt dışından belirlenmesi sebebiyle, “Seretide” ile ilgili iskonto kararlarını 15.08.2009 tarihinde Birliğimize bildirecekleri belirtilmiştir.

Süreçte, görüşme yapılan pek çok firma tarafından çeşitli şekillerde vade ve iskonto iyileştirilmesi bildirimi yapılıyorsa da, belirlenen referanslara uygun olmayan iyileştirmeler Birliğimizce duyurulmamakta ve ilgili firmalarla görüşmelere devam edilmektedir.

Merkez Heyetimizin, eczane ekonomileri açısından büyük öneme sahip ilaç alım koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili belirlediğimiz referanslara uygun düzenlemeler yapılmasının sağlanması noktasında verdiği mücadele, Odalarımızın ve üyelerimizin desteğiyle sürmektedir. Sürecin ayrıntıları ve bundan sonra izlenecek yol haritası ile ilgili olarak, Merkez Heyeti ve Komisyon Üyelerimiz, oda yöneticileri ile temasa geçeceklerdir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin odanız ve Birliğimizin internet adresini yakından takip etmeleri konusunda bilgilendirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz. Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


GSK'nın Yazısı İçin Tıklayınız.