Duyuru Tarihi: 27.2.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından 26.02.2009 tarihinde yayımlanan 2009/33 sayılı Genelge ekte iletilmektedir.

Buna göre; Kurum tarafından yayımlanan 24.11.2008 tarih, 2008/100 sayılı Genelge ile duyurulan GLİVEC ve İMATENİL isimli ilaçların yalnızca KML (Kronik Miyeloid Lösemi) endikasyonunda aynı eşdeğer grubunda değerlendirilmesi uygulamasının ertelendiği ve alınan kararlar ile ilgili olarak SUT eki Ek-2/D listesinde düzenleme yapıldığı bildirilmektedir. Bu düzenleme listesi 26.02.2009 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

 

Eki: 2009/33 sayılı Genelge (2 sayfa)


2009/33 Sayılı Genelge
2008/100 Sayılı Genelge