Duyuru Tarihi: 13.5.2013
 
04.05.2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin;
a) 1 ila 3, 5 ila 8 ve 19 ila 39 uncu maddeleri 1/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 9, 11 ila 18, 40 ve 42 nci maddeleri ile 41 inci maddesinin (b), (c) ve (ç) bentleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
ç) 41 inci maddesinin (a) bendi 6/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girecektir.

Tebliğ değişiklikleri Birliğimiz tarafından incelenmekte olup, detaylar ayrıca duyurulacaktır.
 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ


Tebliğ değişikliği metni için tıklayınız        Word

Karşılaştırmalı liste için tıklayınız