Duyuru Tarihi: 12.1.2011


Bilindiği gibi, İlaç Takip Sistemi Uygulaması kapsamında, G2D etiket ile karekodlu hale getirilen ilaçlar ile ilgili uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, 2010/63 sayılı Genelge ile, G2D ile karekodlu hale getirilen ilaçlar için sanal son kullanım tarihi olarak belirlenen 31/12/2010 tarihi 31/12/2020 olarak değiştirilmiş olmasına karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 30.12.2010 tarih 2010/137 sayılı Genelge ile, bu ilaçların 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun, Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu düzenlemeye aykırı olan ve meslektaşlarımızı ve hastaları mağdur eden bu uygulama ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği hukukçuları tarafından derhal yargı yoluna başvurulmuştur.

Danıştay Onuncu Daire, 11.01.2011 tarihinde, SGK Başkanlığının 2010/137 Sayılı Genelgesinin Yürütmesini Durdurmuş, bu kararın davalı idareye memur eliyle tebliğ edilmesine karar vermiştir.

Karar metni ekte yer almaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Danıştay Onuncu Dairenin Karar Metni için tıklayınız