Duyuru Tarihi: 2.7.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfasında 01.07.2015 tarihli “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” konulu bir duyuru yayınlanmış olup duyuruda;
 
“Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.11- Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H); yalnızca hastane ortamında parenteral yoldan uygulanan, bu nedenle de hastanelerde bulundurulması zorunlu olan ilaçları içermektedir.
 
Söz konusu kemoterapi ilaçlarının Sağlık Bakanlığına bağlı hastane eczanelerinde bulundurularak hastane ortamında hastalara uygulanması esastır. İstisnai durumların söz konusu olması ve ilaçların hastanelerce temin edilememesi halinde; olası hasta mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, hastaların tedavisinde kullanılacak EK 4/H listesi ilaçları ilgili hekimler tarafından yatan hasta reçetesi veya günübirlik tedavi reçetesi düzenlenerek eczanelerden temin edilebilecektir.
 
Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dışında kalan sağlık kurumlarının da EK 4/H listesi ilaçlarını hastane eczanelerinde bulundurması ve hastane ortamında uygulanmasını sağlaması esastır. Hem söz konusu sağlık kurumları hem de bu sağlık kurumlarında çalışan ilgili hekimlerin yeni sistem ve ilaç listesine uyum sağlamaları amacıyla; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dışında kalan sağlık kurumlarının hastane eczanelerinde bulunmayan ilaçlar, 20 Temmuz 2015 tarihine kadar ayaktan, yatarak veya günübirlik tedavi reçeteleri ile de temin edilebilecektir.
 
Bu tarihten itibaren ise söz konusu ilaçlar; öncelikle söz konusu sağlık kurumlarının hastane eczanelerinden, istisnai durumların ortaya çıkması halinde ise olası hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yatarak veya günübirlik tedavi reçetesi ile eczanelerden temin edilebilecektir. “ denilmektedir.
 
Duyuru metni ekte yer almakta olup , bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
 
Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter