Duyuru Tarihi: 3.6.2010

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize, Eczacı Odalarımızdan ve üyelerimizden yapılan bildirimlerden, SGK ödemelerinin T.İş Bankası aracılığıyla alınması durumunda, işlerlik kazanan bireysel emeklilik sisteminden nasıl yararlanılacağı konusunun, bazı bölgelerde tam anlaşılamadığı, tereddütler oluştuğu görülmüştür. Ödemelerini T.İş Bankasından alan çok sayıdaki üyemizin bu sistemden yararlandığı düşünüldüğünde, uygulamayla ilgili bölgesel farklılıkların oluşmaması adına, bireysel emeklilik sistemi hakkında bir kez daha açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Bilindiği gibi, Birliğimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş arasında imzalanan Protokol hükümlerince; Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerini T.İş Bankası aracılığıyla almakta olan eczacılarımızın, Türkiye İş Bankasında aktif bir bireysel emeklilik hesaplarının bulunması yada açtırılması durumunda, yapılan ödemenin binde 2,5’u, her bir fatura için ve her ay banka tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne aktarılacaktır.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin almış olduğu kararla, her bir fatura dönemi için ve her ay, Banka tarafından Birliğimize aktarılacak olan üyelere yapılan ödemenin binde 2,5’lık kısmının üyelerimizin BES hesaplarına aktarılmasına karar verilmiş olup bu aktarım, her ay düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

SGK ödemelerini İş Bankası aracılığıyla alan bir eczacı, bireysel emeklilik hesabı açtırmak için İş Bankasına başvurduğunda, mevzuatta aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarı kadar ödenmesi öngörülen giriş aidatını ödemeyerek BES hesabını açtırabilecek ve yine mevzuata göre 117 TL tutarında ödenmesi gereken asgari katkı payı için aylık 35 TL ödeyecek ve her ay ödeyeceği 35 TL de BES hesabında birikecektir.

Bireysel emeklilik hesabı açtıran bir eczacının bir yılda ne kadar birikim yapacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık 50.000 TL fatura kesen bir eczacıyı örnek alarak hazırlanmış Tabloda gösterilmektedir:

 

1 Ay
12 Ay

SGK ödemesi

50.000 TL

 

Asgari katkı payı

      35 TL

   420 TL

Banka tarafından aktarılacak tutar (SGK ödemesinin %0.025’i)

    125 TL