Duyuru Tarihi: 19.8.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi” maddesinin başlığının, “4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” şeklinde yeniden düzenlenmesinin yarattığı sıkıntılar üzerine Birliğimiz tarafından Kurum nezdinde yapılan girişimler sonucunda alınan sonuç 30.07.2009 tarih 36.A.006408 sayılı yazımız ile duyurularak;

- Söz konusu uygulamanın eczaneler tarafından Temmuz ayında karşılanmış reçeteleri kapsamaması,
- “Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” ifadesinin aynen aranmasının bilimsel olarak doğru olmamasından dolayı bu ifade yerine daha doğru bir ifade getirilmesi,
- Teşhis için uygun ICD 10 kodu belirlenerek sisteme ilave edilmesi,

konularında Kurumla mutabakata varıldığı bildirilmişti. Bu yazımızla 2009/91 sayılı genelgenin yürürlüğe girdiği 17.07.2009 tarihinden bugüne kadar karşılanan herhangi bir reçetenin silinmesi ve düzeltilmesi işlemine gerek olmadığı, söz konusu reçetelerin karşılandığı şekliyle kuruma fatura edilmesi,  Temmuz ayında karşılanan reçetelerde bu nedenle kesinti yapılmasının söz konusu olmadığı duyurulmuştu.

Duyurumuz sonrasında,  üyelerimize ve Bölge Eczacı Odaları aracılığıyla, kurum taşra teşkilatlarının, konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmadan, yukarıda belirtilen türde bir uygulama yapılmasının söz konusu olamayacağı ifade edildiğinden; Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile yeniden görüşme yapılmıştır. Bu görüşme sonucu da 06.08.2009 tarihli yazımız ile duyurulmuş; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resmi duyurunun yapılmamış olmasının önceki yazımızda duyurulan mutabakatın dışında bir Kurum görüşünün oluşmasından değil, tüm taleplerimizin değerlendirilerek konuya kalıcı bir çözüm getirilmek için yapılan çalışmadan kaynaklandığı ve bu doğrultuda hazırlanan SUT değişikliğinin önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanacağı bildirilmiştir.

06.08.2009 tarihli duyurumuz sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İl Müdürlüklerine herhangi bir resmi duyuru yapılmaması; öte yandan, teslim edilen Temmuz ayı reçeteleri üzerinde, bazı İl Müdürlükleri tarafından kesinti yapılmaya başlandığı bilgisinin alınması nedeniyle, konu bir kez daha Genel Müdürlük yetkilileri ile görüşülmüş, sorunun ivedi olarak çözümlenmesi talebimiz yinelenmiştir.

Kurum yetkililerince, değişikliğin Sosyal Güvenlik Kurumu Geri Ödeme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği şeklinde yayımlanması gerektiği belirtilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Geri Ödeme Komisyonu, 13.08.2009 tarihinde (bugün) olağanüstü toplanarak, konuyu değerlendirmeye almıştır. Toplantı sonrasında, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzm.Dr.Hasan Çağıl tarafından, hiperkolesterolemi/hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili uygulamanın, 17.07.2009 tarihinden önceki şekliyle uygulanması yönünde karar alındığı bilgisi verilmiştir.

Bu itibarla, Kurum taşra teşkilatı tarafından, konu hakkında yayımlanmış bir resmi yazı olmadığı ve 17.07.2009 tarihli Genelgede yayımlanan esaslara uygun olmadığı gerekçeleriyle reç