Duyuru Tarihi: 21.8.2009

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelgenin 13.Maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi” maddesinin başlığı, “4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” şeklinde yeniden düzenlenmişti. Bu uygulamanın yarattığı sıkıntılar üzerine Birliğimiz tarafından Kurum nezdinde yapılan girişimler sonucunda;

Sosyal Güvenlik Kurumu Geri Ödeme Komisyonunun 13.08.2009 tarihinde yaptığı olağanüstü toplantıda,  hiperkolesterolemi/hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili uygulamanın, 17.07.2009 tarihinden önceki şekliyle uygulanması yönünde karar alındığı bilgisi 13.08.2009 tarihli duyurumuz ile bildirilmişti.

Konu hakkında T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 21.08.2009 tarih 2009/105 sayılı genelge ile;

1) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. ve 72. maddeleri gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu’nun; “Ödeme Komisyonunun Çalışma  Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 2009/1.Dönem çalışmalarını tamamladığı;

2) Alınan kararlar ile ilgili olarak SUT ve eklerinde yapılan değişiklik ve düzenlemelerin 09.07.2009 tarih 2009/91 Sayılı genelge ile duyurulduğu;

3) 2009/91 Sayılı Genelgenin 13.Maddesinin iptal edildiği; 17.07.2009 tarihinden itibaren Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” Ek:2 Listesinin 4.8 Maddesinin eski şekliyle uygulanacağı

Bildirilmektedir.

Buna göre;

2009/91 Sayılı Genelgenin 13.Maddesi ile, Sağlık Uygulama Tebliği EK-2 Listesinin 4.8 Maddesinin “4.8.  Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi *” şeklinde olan başlığı, “4.8 Primer ve ailevi hiperkolesterolemi” olarak düzenlenmişti.

21.08.2009 tarih 2009/105 sayılı Genelge ile, 2009/91 Genelgesinin 13.Maddesi iptal edilmiş olup, 17.07.2009 tarihinden itibaren, uygulama eski haliyle sürdürülecektir.


2009/105 Sayılı Genelge için tıklayınız