Duyuru Tarihi: 30.11.2007

 

 

35.A.00.9997
30.11.2007

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 13.11.2007 tarih 35.A.00.09872 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce Birliğimize gönderilmiş olan 09.11.2007 tarih 50098 sayılı, ilaç kullanım raporları ile ilgili yazıya istinaden yapılmış olan duyuru konusunda Birliğimize yapılan başvuru ve bildirimler nedeniyle, konuya açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Birliğimiz tarafından, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yapılmış olan başvuru, içeriğinde birden fazla etken madde bulunan ilaçlar için düzenlenen İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporlarında; hekimlerce ilacın içeriğinde bulunan tüm etken maddelerin yerine ilacın jenerik isminin rapora işlenmiş olması durumunda yapılacak uygulama ile ilgili bilgi almak amacını taşımaktadır.

1) Konu hakkında 07.05.2007 tarihli yazımızla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş istenmiş; bu yazımıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 19.07.2007 tarihli cevabi yazıda, “Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2007 tarih 1570 Sayılı Genelgesi doğrultusunda, sağlık kurulu raporlarında ve ilaç kullanım raporlarında, kullanılacak olan ilacın etken madde isminin yer alması gerektiği ve reçete ödemelerinde bu hükmün uygulandığı; ancak oluşabilecek hasta mağduriyetlerinin önlenmesi ve hastanelerin iş yoğunluğunu artırmamak amacı ile içeriğinde birden fazla etken madde bulunan ilaçlarda etken madde isimleri yerine ilacın jenerik isminin yazılması ve bu ilaç yerine tam muadilinin verilmesi durumlarında ilgili rapora istinaden geri ödeme yapıldığı” bildirilmiştir. Konu  02.08.2007 tarih 35.A.00.08745 sayılı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuştur.


2) Emekli Sandığı Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 19.07.2007 yazısı ile yapılan açıklamaya karşılık, SGK Sağlık İşleri İl Müdürlükleri tarafından yapılan reçete kontrollerinde birden fazla etken madde içeren ilaçlar için düzenlenmiş olan raporlarda, ilacın jenerik isminin yazılmış olması halinde kesinti uygulanması nedeniyle, konu 26.09.2007  tarih 09389 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına aktarılmış; Kurum tarafından bildirilmiş olumlu görüş bulunmasına karşılık reçete kontrollerinde kesinti yapılması uygulamasının mağduriyete sebep olduğu bildirilerek, ivedi olarak konuya açıklık getirilmesi talep edilmiştir.


3) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 09.11.2007 tarihli yazısı ile, 2007 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 12.1.3 Maddesi ile “İlaç  kullanım rapor formatları konusunda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacağını”, bu itibarla, ilaç kullanım raporlarında ilacın ticari ismi yazılması halinde Sağlık Bakanlığı genelgesine aykırı olan bu tür raporların sadece ilaç kullanım raporunda ticari ismi yazılı olan ilaçlar yerine eczacı tarafından muadillerinin verilmesi halinde oluşabilecek kesintilerin doğru uygulama olduğunu bildirmiştir.”


4) Kurumun 09.11.2007 tarihli yazısının Birliğimiz tarafından değerlendirilmesi sonrasında, Kuruma 22.11.2007 tarihli yazımız gönderilerek, 09.11.2007 tarihli yazıları ile belirtilen uygulamanın; Sa