Duyuru Tarihi: 13.7.2010

 

16.05.2010 günü  karekodlu ilaçların eczaneler tarafından İlaç Takip Sistemine bildirimi işlemlerinin başlatılması sonrasında, 17.05.2010 Pazartesi günü ülke genelindeki tüm eczanelerin sisteme giriş yapması ile Medula ve İlaç Takip Sistemine ulaşımda sıkıntılar yaşanmıştır.

Merkez Heyetimizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer ile yaptığı görüşme sonrasında,  Sayın Bakanın, Provizyon Sisteminde verilen ilaçlar için İTS bildirimi işlemlerinin basitleştirilerek sistem yükünün hafifletilmesini sağlayacak ve eczanelerin işleyişini rahatlatacak yönde tedbirlerin alınması için talimat verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Nihat Tosun ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. M.Emin Zararsız imzaları ile bir duyuru yayımlanarak, eczacılar  tarafından Medula sistemine kayıt edilerek satışı yapılan ilaçların karekod bilgilerinin İTS’de düzenli olarak kontrol edileceği; mevcut reçete ve ilaç ödeme kurallarına uygun olarak karşılanmış reçete ve ilaçların ödenmesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı, ödemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeşil kartlılar için de aynı uygulamanın yapılacağı ifade edilmiştir. 

Uygulama başlangıcında teknik nedenlere bağlı olarak sistemin çalışmaması, kesintiye uğraması gibi sebeplerle İTS bildiriminin aksayabileceği göz önüne alınarak, karşılanan ilaçların ambalajları üzerinden karekod ve geçici karekodların kesilmesinde bir sakınca bulunmadığı, ancak, ilaçlara ait karekodların reçete ekinde ibraz edilmesi gibi bir zorunluluk da bulunmadığı konusunda Kurum yetkilileri ile mutabakat sağlanmış, bu konuda üyelerimiz 18.05.2010 tarihli duyurumuz ile Birliğimiz tarafından bilgilendirilmiştir

Mayıs ayına ait reçetelerin İl Sağlık Müdürlüklerine teslim işlemleri sırasında, İl Müdürlüğü yetkililerince, arkasında karekod ibraz edilen reçetelerin kabul edilemeyeceği, bu karekodların reçete arkasından çıkarılarak teslim edilmesi gerektiği şeklinde bilgi verildiğinin bazı Bölge Eczacı Odaları tarafından Birliğimize bildirilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik kurumu yetkilileri ile görüşme yapılmıştır.

Reçete ekinde karekod ibrazında bulunan ve bulunmayan eczanelerin evrakının, değişiklik yapılmaksızın kabul edilmesi ve İl Müdürlüklerinin bu doğrultuda bilgilendirilmesi talebimiz Kurum yetkililerine sunulmuş ve kabul edilmiştir. Konu hakkında resmi yazımız Sosyal Güvenlik Kurumunda işleme alınmış olup, Kurum tarafından gönderilecek resmi cevap Birliğimize ulaşır ulaşmaz duyurulacaktır.

Buna göre, 16.05.2010 tarihinden itibaren karşılanmış olan reçetelerin ekine karekod eklemiş olan meslektaşlarımızın, reçete arkasından bu bölümleri çıkarmak gibi bir işlem yapmamaları ve Kurumdan gelecek olan resmi cevabı beklemeleri uygun olacaktır.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ