Duyuru Tarihi: 6.5.2008

 

Bilindiği gibi, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararın ilgili maddesine dayalı olarak,  ilaç fiyat düşüşleri nedeniyle eczacılar açısından meydana gelen kayıpların telafisi için Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış ve Tebliğ değişikliğine gidilmesi talep edilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 07.11.2007 tarihli Tebliğ Taslağında, üyelerimizin mağduriyetini giderecek hüküm yer almakla beraber, 29.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de bu hükme yer verilmemiştir.

Fiyat düşüşlerinden kaynaklanan kaybın telafisi ise, firmalar nezdinde yapılan girişimlerle kısmen sağlanabilmiştir.

Süreçte, Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde yoğun biçimde yapılan sözlü ve yazılı girişimler neticesinde, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe açıklık getiren 05.05.2008 tarihli 30169 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

Genel yazı ile yapılan düzenlemelerin 1.Maddesi şu şekildedir:

1-      Dönemsel ya da başka gerekçe ile fiyat indirimi yapıldığında indirimli fiyatlar ilan edildiği tarihten 45 gün sonra geçerli olacak, ancak firmalar diğer ıskontolar haricinde indirim oranında ilave ıskonto şeklinde indirimi uygulamaya indirimli fiyatların ilan edildiği tarihte derhal başlayacak, bu ıskontolar depolar tarafından eczanelere derhal yansıtılacaktır.

Genel Yazının tamamı için ek dosyayı tıklayınız.

 
EK 1 - ilac_fiyat_deg.pdf