Duyuru Tarihi: 12.11.2011

 

 

İLAÇ FİYAT DÜŞÜŞLERİ VE KKİ ARTIŞLARI KONUSUNDA İLAÇTA DURUM KOMİSYONUNUN YAPTIĞI ÇALIŞMA HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği, Yasa ile kendisine verilen görev çerçevesinde üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla yükümlü, eczacılık mesleğinin en üst örgütüdür. Bunun yanında yine aynı yasal çerçeve içinde halk sağlığını ve kamu yararını dengeli bir biçimde gözetmek zorundadır. Birliğimiz, bütün bu aktörlerin ortak çıkarlarının dün olduğu gibi bugün ve yarın da eczanelerin yaşatılmasından geçtiğini değerlendirmektedir. Hasta sağlığı ve kamu yararı açısından eczanelerin rolü vazgeçilmezdir.

Bugüne kadar her platformda duyurduğumuz üzere Türk Eczacıları Birliği ve eczacılar hiçbir şekilde kamunun yapmış olduğu tasarrufa ve ilaç fiyat düşüşlerine karşı çıkmamıştır. Aksine ilaç fiyatlarının halkın ilaca erişimini artıracak/kolaylaştıracak şekilde düşürülmesini desteklemek, meslek örgütümüzün yıllardır savunduğu ve gereğini ortaya koyduğu bir örgütsel politikadır. Ancak 2004 yılından bu yana yapılan düzenlemelerin sonucunda, eczanelerin sermayelerinin erimesi çok büyük bir sorun haline gelmiştir. Eczaneler için çok ciddi boyutlara ulaşan bu süreç, çeşitli şekillerde telafi edilmeye çalışılmış, ancak tüm çabalarımıza rağmen ilaç fiyatlarında yaşanan düşüşlerden ve KKİ artışlarından kaynaklanan stok zararları tamamen karşılanamamış ve eczanelerimizi varlığını sürdüremeyecek noktaya taşımıştır.

Kamunun sağlık harcamaları alanında yaptığı bu düzenlemeler, gerçek muhatapları olan kişilerce üstlenilmemesi eczacı üzerinde gün geçtikçe artan olumsuz etki yaratmış ve meslektaşlarımız açısından ilaç temin hizmetinin verilmesini aksatacak bir boyuta gelmiştir. Bu noktada, sorumluluk almaktan kaçan tarafların kendilerini sahnenin dışında tutması ve samimi olmayan bir tavır sergilemesi, Türk Eczacıları Birliğinin kabul edebileceği bir durum değildir.

Yaşanan süreçte, KKİ artışları ve ilaç fiyat düşüşlerinin eczacılarımızın özsermayesinde yol açtığı kayıp telafi edilemeyecek boyuta gelmiştir. Eczacının, kamu yararına gösterdiği özverinin ve devlet tarafından yapılan tasarruf tedbirlerine destek vermek üzere üstlendiği rol karşısında sac ayağının diğer parçası olan ilaç sanayi tarafından gereğinin yapılmadığını görüyoruz.

Birliğimiz, ilgili taraflarla olan tüm görüşmelerinde de ifade ettiği gibi, sağlık alanında alınması hükümet tarafından zorunlu olduğu ifade edilen tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi noktasında, eczacının ilaç temin hizmetini, özsermayesinden daha fazla kayıp vermeden ve ekonomik anlamda daha fazla zarar görmeden verebileceği, sürekliliği olan bir modelin uygulanması gerektiğine inanmaktadır. Buna göre, 5 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Değişikliği ile yapılan KKİ artışı ve 10 Kasım 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kararname değişikliği ile meydana gelen fiyat düşüşleri ile ilgili olarak, sanayinin üzerinde düşeni gerçekleştirmesi gerektiği çok açıktır. Ancak, ilaç sanayinde, KKİ artışlarının kendileri tarafından uygulanmayacağı, devletin yaptığı bu düzenleme gereği oluşacak zararın da “başkalarınca karşılanması veya eczacı tarafından ödenmesi” şeklindeki eğilimin Türk Eczacıları Birliği tarafından kabul görmesi söz konusu bile olamaz.

İlaçta Durum Komisyonu, bugün (11.11.2011 tarihinde) toplanarak,

- 5 Kasım tarihli Resmi gazetede yayınlanan SUT değişikliği gereği meydana gelecek KKİ artışları,

- 10 Kasım tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan İlaç Fiyat Kararnamesi değişikliği gereği meydana gelecek ilaç fiyat düşüşleri,

- Bu düzenlemelerin eczane stoklarında neden olacağı zararın telafisinin ne şekilde gerçekleştirileceği,

- İlaç firmalarının konuyla ilgili yaklaşımlarını

değerlendirmiştir.

İlaç Fiyat Kararnamesi ile, fiyat düşüşlerinden kaynaklanan stok zararının İTS’ye bildirilmek kaydıyla ilaç firmaları tarafından karşılanacağı belirlenmiştir. İlaçta Durum Komisyonu, KKİ artışından kaynaklı stok zararının da telafisi noktasında aynı yöntemin izlenmesi gerektiğini değerlendirmiştir. İlaç fiyat düşüşü ile KKİ artışından etkilenen ilaçlara ait listeler, en kısa zamanda Birliğimizin web sayfasında yayınlanacaktır. Bu aşamada meslektaşlarımızın, bu listelerde yer alan ilaçlar ile sınırlı olmak üzere, kullandıkları eczane otomasyon sistemi aracılığıyla İTS’ye stok bildiriminde bulunması ve bu bildirimi İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlamaları çok büyük önem taşımaktadır.

İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılan düzenleme gereği fiyatları düşürülen ilaçların stok zararlarının karşılanması hakkında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 11 Kasım 2011 tarihinde “Eczane Stok Zararlarının Telafisi Hakkında” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruya göre;

- Kararname ile yeniden belirlenen fiyatların 18.11.2011 tarihinden itibaren geçerli olacağı,

- Kararname gereği 18.11.2011 08.00'a kadar mal alım bildirimi yaparak stoklarını İlaç Takip Sistemi'ne bildiren eczanelerin stok zararları firmalar tarafından karşılanacağı, bu tarihten sonra bildirim yapanlar için, yeni fiyat uygulaması devreye girdiğinden stok zararı karşılanmayacağı,

- 18.11.2011 saat 08:00'de İTS’den eczane stoklarının listeleneceği ve bu stok bilgisinin firmalara, eczane ve ilaç adedi bazında verileceği,

- Eczanelerin sistemden kendi stok bilgilerini indirebilecekleri,
bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın İTS ye yapacağı bildirimler doğrultusunda KKİ artışından doğan stok zararlarını karşılamayan ve yeni Kamu Kurum Iskonto oranlarını uygulamayan firmaların ilaçları hakkında izlenecek süreç değerlendirilmiş olup, önümüzdeki günlerde eczacı kamuoyu ayrıca paylaşılacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ