Duyuru Tarihi: 10.11.2007

 

İlaç Firmaların Kendi İstekleriyle Yapmış Oldukları Fiyat Düşüşleri Nedeniyle Eczanelerin Stoklarında Oluşacak Kayıpların Telafi Edilmesi Hakkında Duyuru09.11.2007              

 30.06.2007 tarih 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.08.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulunun 2007/12325 sayılı “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar”ın uygulama esaslarını belirleyen “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” 22.09.2007 tarih 26651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.08.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

“Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ”’in 10. Maddesinin 5. bendinde “Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına  yayımlandığı tarihten 45 gün sonra başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur” hükmünde yer alan ifade eksikliği nedeniyle, ilaç firmaları geçiş süresi konusunda farklı uygulamalar yapmaktadır.

Tebliğdeki ifade eksikliğinin düzeltilebilmesi için Birliğimizce gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup; eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesini teminen, ilaç firmalarına, 45 günlük geçiş süreci beklenmeksizin 02.10.2007 tarihinden itibaren fiyat düşüşlerini gerçekleştirdikleri tarih aralığında oluşan eczacı zararını tazmin etmelerini talep eden yazı iletilmiştir.