Duyuru Tarihi: 16.10.2008

 

                BÖLGE ECZACI ODASI
               YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


            Bilindiği gibi, 02.02.2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan İlaç Takip Sistemi kapsamında, ilaç ambalajlarında karekod konulması zorunluluğu getirilmiştir.

            Bilindiği gibi, 02.02.2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre,

1)  T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 12.09.2008 tarih 057217 sayılı yazı ile,
- 01.01.2009 tarihinden itibaren karekodu bulunmayan ürünlerin üretici veya ithalatçılar tarafından ecza depolarına satılmasının mümkün olamayacağı; sistemin yürütülebilmesi için herhangi bir ertelemenin de yapılmayacağı;
- İlaç sektörü mensuplarının mağdur olmamaları için çalışmalarını buna göre yapılandırmaları
Bildirilmiş;

2) T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 10.10.2008 tarih 61331 sayılı yazı ile de;
-
Yapılan incelemelere göre 31.12.2008 tarihi itibariyle karekodu bulunmayan ve halen üretici ve ithalatçı stoklarında bulunan ürünlerin stok durumlarının, 09.01.2009 tarihi mesai bitimine kadar, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne beyan yoluyla bildirilmesi gerektiği;
-
Bu bildirimde yer alan ürünlerin 01.01.2010 tarihine kadar üretici veya ithalatçılar tarafından ecza depolarına satılabilmesi,
Bildirilmiştir. 

    Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter