Duyuru Tarihi: 2.3.2015

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun web sayfasında yayımlanan duyuru ile, "27.02.2015 20:00 tarihinde Bakanlık veri merkezinde başlatılan çalışmanın 01.03.2015 02:00 itibariyle tamamlandığı, Bakanlık veri merkezinde gerçekleştirilen çalışmanın İlaç Takip Sistemi dahil bakanlık bünyesinde çalışan bütün sistemleri olumsuz etkilediği, İlaç Takip Sistemi çalışma süresi boyunca kısıtlı kaynaklarla hizmet vermeye devam ettiği, dolayısıyla zaman zaman yavaşlık problemleri yaşandığı" bildirilmektedir. 

Duyuruda da belirtildiği üzere İlaç Takip Sistemi'nde yaşanan aksaklıkların Medula Sistemi'ne de olumsuz yansımaları olmuş, sisteme girişi yapılan reçetelerin silinme işlemi gerçekleşememiştir. Silme işlemleri ancak sistemdeki aksaklıklar düzeltildikten sonra gerçekleştirilebilmiştir.

Yaşanan bu aksaklık sebebi ile meslektaşlarımızın, Protokolün "5.3.15.Muayene katılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın ilaç almasını engellemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla reçete girilip silinmesi fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan her işlem için fiile iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 250 (ikiyüzelli) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Maddede sayılan fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde cezai şart miktarı iki katı olarak uygulanır." hükmü kapsamında değerlendirilmemesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na resmi yazılar yazılmış olup, ekte yer almaktadır. 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

SGK'ya gönderilen yazı için tıklayınız.
TİTCK'ya gönderilen yazı için tıklayınız.