Duyuru Tarihi: 22.2.2010

 

İlaç Takip Sistemi ve Karekodlu ilaçlarla ilgili uygulamalar konusunda, daha önce de Birliğimiz tarafından yapılan duyurularda ve bilgilendirmelerde ifade edildiği gibi, ilacın, üretildiği nokta ile son kullanıcıya ulaştığı satış noktası arasındaki hareketlerinin güvenlik altına alınması amacıyla tasarlanan sistem, Birliğimiz tarafından da desteklenmektedir.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile çok sayıda toplantı ve görüşme yapılmıştır.

Birliğimizin, sistemin hayata geçirilişi aşaması ile ilgili görüş, düşünce ve talepleri yetkililere net bir biçimde sunulmuş, Birliğimiz tarafından İlaç Takip Sisteminin desteklenmesi ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin ön koşulları;

1.     Tek Ekran: Reçete giriş ekranının, hem SGK provizyon sistemine hem de İlaç Takip Sistemine veri aktararak geri bildirim almasını mümkün kılacak şekilde oluşturulması,
2.     Takas: Karekodlu ilaçların eczaneler arasında takas işleminin; acil durum, nöbet, reçete gibi şartlar aranmadan ve fatura kesme gibi eczane pratiğini sıkıntıya sokacak işlemlere gerek olmadan mümkün kılınması, 
3.     İade: İlacın depoya iadesinin gün sınırlaması aranmaksızın ve mevcut işleyişe ilave işlemler getirmeden mümkün olması,
4.     Depolar: Ecza depolarının sistem kapsamından çıkarılmaması,
5.     TEBEOS: Karekod sistemine uyumlu eczane işletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacıları Birliği tarafından tüm eczanelere ücretsiz olarak dağıtımının tamamlanmış olması,
6.     Verilerin Korunması: İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması, mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması ve hasta mahremiyetinin yasal koruma altına alınması,
7.     Stok Düzeltme Hakkı: Süreç içerisinde, eczacının inisiyatifi dışında, fiili stok ile gerçek stok arasında meydana gelen farkların giderilmesi için, Birliğimizden alınacak görüşler doğrultusunda belirlenecek usuller çerçevesinde stok düzeltme hakkının sağlanması,

Olarak ilgili taraflara arz edilmiştir.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak, 19 Şubat 2010 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in başkanlığında, Türk Eczacıları Birliği, İEİS, AİFD, TİSD ve Türkiye Ecza Depocuları Derneği temsilcilerinin katılımı ile, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bir toplantı  gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, Türk Eczacıları Birliği tarafından sunulan taleplerin bir kısmının uygulamaya hazır olduğu ve konuyla ilgili olarak bir açıklama yapılmasının beklendiği ifade edilmiştir. Türk Eczacıları Birliği’nin konu ile ilgili yaklaşımı, uygulamanın doğru bir biçimde başlatılması ve ülke genelinde tüm eczaneler tarafından uygulanabilir hale gelmesi için, ilgili taraflara arz edilen şartlarımızın tamamına uygun biçimde düzenleme yapılmasıdır.

Şubat ayında, önce Maliye Bakanlığı Müsteşarı, ardından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile bir görüşme yapılarak “stok düzeltme hakkı” ve “takas” uygulamaları konusunda bir düzenleme yapılması talebimiz sunulmuş ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Görüşmede hazır bulunan Sağlık Bakanl