Duyuru Tarihi: 29.5.2009

 

Bilindiği gibi, karekod sisteminin 01.06.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yapılmaktadır.

Geçtiğimiz hafta boyunca, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, Sosyal Güvenlik  Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan bir dizi görüşmede karekod sisteminin 01.06.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinin, eczane uygulamaları ve Kurum uygulamaları açısından sorunlar yaşanmasına neden olacağı,  gerek Sosyal Güvenlik Kurumu gerekse eczanelerdeki mevcut altyapının, sistemin sağlıklı işlemesi açısından yeterli olmadığı şeklindeki görüşümüz ve endişemiz aktarılarak uygulamanın başlangıç tarihinin ertelenmesi talebimiz sunulmuştur.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Sayın Dr.Mahmut Tokaç tarafından, uygulamanın 01.06.2009 tarihinde başlamasının, Sağlık Bakanlığı tarafından talimatlandırıldığı ve talep ettiğimiz ertelemenin, Sağlık Bakanınca uygun görülmesi halinde gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, 2.Başkanı Ecz.Hilmi Şener, Genel Sekreteri Ecz.Özgür Özel, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Şevket Kaya ve Denetleme Kurulu Başkanı Ecz.Şerif Boyacı’dan oluşan heyet, 28.05.2009 Perşembe günü (dün) akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ ile İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulaması  ile ilgili bir toplantı yapmıştır.

Görüşmede, uygulamanın 01.06.2009  tarihinde başlaması halinde ortaya çıkacak aksaklıklar bir kez de Sayın Bakana aktarılmış; uygulamanın,

- Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminin, ikinci bir işleme gerek kalmaksızın İlaç Takip Sisteminden de ürün sorgulamasını yapar niteliğe kavuşturulması,
- Karekodlu ilaçların eczaneler arasında takas işlemi ile, ilacın depoya iadesi gibi uygulamaların çözüme kavuşturulması,
- Ecza depolarının sistem kapsamından çıkarılmaması,
- Karekod sistemine uyumlu eczane işletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacıları Birliği tarafından tüm eczanelere dağıtılması;
- İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması ve mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması gibi, teknik altyapıya ilişkin eksikliklerin tamamlanması ve altyapının, uygulama yürütümünde eczacıya ve geri ödeme kurumlarına ek yük getirmeyecek bir şekilde düzenlenmesi sonrasında yürürlüğe konulmasının, uygulamanın sağlıklı bir biçimde hayata geçirilebilmesi açısından çok büyük önem arzettiği ifade edilmiştir.

Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ tarafından, uygulamanın, altyapı hazırlıklarının tamamlanması sonrasındaki bir tarihe ertelenmesi talebimizin gerekçeleri ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi için, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Sağlık Bakanı Sayın Prof.Recep Akdağ ile yapılan toplantıda ayrıca;  Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağında;

- Eczacılar için 250 olarak belirlenmiş olan ek göstergenin 500 olarak düzeltilmesi,
- Askeri personel kapsamında, asker tabipler ve asker dişhekimleri ile birlikte asker eczacılara da yer verilmesi