Duyuru Tarihi: 23.5.2010

 

Ülkemizde, ilaç güvenliğini artırmak ve ilaç sahteciliğine karşı savaşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan “İlaç Takip Sistemi” nin eczaneler açısından uygulama tarihi 16.05.2010 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 16.05.2010 Pazar gününden itibaren, tüm eczanelerimiz, ilaç satışlarını İlaç Takip Sistemine bildireceklerdir.

İlaç Takip Sistemi uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için, eczanelerde karekod okuyucu ve İlaç Takip Sistemi ile uyumlu olarak çalışan bir eczane işletim sistemi bulunması gerektiği, Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan duyurular ile bildirilmiş ve eczanelerimizin ihtiyaç duydukları bu donanımları tedarik ederek kullanılır hale getirebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Bu kapsamda, Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanan TEBEOS Programı Bölge Eczacı Odaları aracılığıyla isteyen tüm meslektaşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak  sunulmuştur. TEBEOS Programının kurulum ve kullanımı konusunda Bölge Eczacı Odalarının kendi bölgelerinde üyelerini bilgilendirebilmeleri için, 06.05.2010 tarihinde Ankara’da bir eğitici eczacı eğitimi düzenlenmiş, katılımcılar bu eğitimde hem TEBEOS uygulamaları hem de İlaç Takip Sistemi Uygulamaları konusunda bilgilendirilmiştir.

İTS Uygulamaları konusunda bilgilendirme, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından gerçekleştirilmiş, eğitim sırasında sistem ile ilgili tespit edilen tüm sorunlar yetkililerin dikkatine sunulmuştur. Eğitim sonrasında, 200 eczanenin Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Provizyon Sistemi ekranı, uygulamanın başlangıcı öncesinde gerekli test çalışmalarını yapmak üzere İlaç Takip Sistemi bildirimine açılmış, hafta boyunca bu eczanelerimiz tarafından yapılan tespit ve bildirimler, Sağlık Bakanlığı ve SGK ile paylaşılarak sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talep edilmiştir.

Uygulama gereğince, 16.05.2010 tarihinden itibaren eczaneler tüm karekodlu ilaçları, İlaç Takip Sistemine bildirimde bulunarak vereceklerdir. 01.06.2010 tarihinden itibaren de, ambalajında karekodu bulunmayan ilaçların satışı mümkün olmayacaktır. Piyasada çok sayıda karekodlu olarak üretildiği halde üretim bildirimi yapılmayan ürün ile, ambalajına uygulanan geçici 2D karekodlar okuyucu tarafından okunamayan ve sistem tarafından tanınmayan ilaçların bulunduğu bilinmektedir. Bu itibarla, 16.05.2010 tarihinde başlayacak İTS’ye bildirim uygulamalarında, sistemin ilacı tanımamasına bağlı olarak büyük aksamalar yaşanılması beklenmektedir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, 13.05.2010 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile bir görüşme yaparak, tespit edilen tüm sorunları kendilerine arz etmiştir. Sayın Bakan, ambalajdaki karekodun sisteme tanımlanmamış olması, geçici 2D’nin sistem tarafından tanınmaması veya karekodunun okunamaması gibi durumdaki ilaçların firmalar tarafından iade alınması gerektiğini ifade etmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bugün (14.05.2010) web sitesinde yayımladığı duyuru ile; karekodlu üretilmiş bütün ürünler piyasaya çıkarılmadan önce sisteme mutlaka bildirilmiş olması gerektiğini, piyasadaki karekodlu ürünlerin bildirimleri de mutlaka vakit geçirilmeden yapılmasını bildirmiş; üretici/ithalatçı F