Duyuru Tarihi: 14.1.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” ile belirlenen esasların uygulamaya konulması ile ilgili olarak, karekod sisteminin gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanmadan yürürlüğe girmesinin, eczane uygulamaları ve Kurum uygulamaları açısından sorunlar yaşanmasına neden olacağının, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, Sosyal Güvenlik  Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan çeşitli görüşmelerde aktarılması ve erteleme taleplerimiz üzerine,  Sağlık Bakanlığı tarafından 30/05/2009 tarihli 27243 sayılı ve 30/09/2009 tarihli 27362 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile karekod uygulaması kademeli olarak 01.01.2010 tarihine ertelenmişti.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından resmi web sitelerinde (www.iegm.gov.tr) 31.12.2009 tarihli, 2009/84 sayılı ve “İlaç Takip Sisteminin Uygulanması” konulu Genelge yayımlanmış olup, Birliğimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, meslektaşlarımızın konu ile ilgili tereddüt yaşamamaları maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği arasında, İlaç Takip Sistemi kapsamında karekod uygulamasına geçişe ilişkin “Pilot Eczane Uygulaması Protokolü” imzalanarak 01.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Protokolün 4.maddesinin son paragrafında yer alan;

“Pilot eczaneler dışındaki eczanelerin ve herhangi bir nedenle karekodlu ilaç temin edemeyen pilot eczanelerin reçete karşılama, faturalama ve bunların SGK tarafından geri ödemeleri yürürlükteki mevcut protokollere göre eskisi gibi sürdürülecektir. Pilot uygulama yeterince izlenip, sistemin yeterince sorunsuz işlediğine tarafların mutabakatı ile kanaat getirildikten sonra pilot uygulama sonlandırılacak, TEB tarafından Bakanlığın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne 12/06/2009 tarih 36.B.01.005845 sayılı yazısı ile (Ek-2) bildirilmiş olan taleplere ilişkin Bakanlık ve TEB’in mutabakatını takiben yürürlükteki protokoller taraflarca revize edilerek tüm eczaneler için uygulama başlatılabilecektir” ifadesi ile pilot uygulamanın sonlandırılması konusunda tarafların karşılıklı mutabakatı koşulu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, halen devam etmekte olan pilot çalışmalar ve yukarıda bahsi geçen Protokol hükümlerinde de yer alan; Birliğimizin konu hakkındaki ön koşulu olarak belirlenen yedi madde üzerinden yapılan durum değerlendirmesinde; önemli ve kritik hususlarda herhangi bir aşama sağlanamamasına bağlı olarak; Pilot Uygulamanın sona erdiği ve dolayısıyla uygulamanın genele yayılması konusunda bir mutabakatımız ve beyanımız bulunmamaktadır.

Ayrıca, Birliğimiz tarafından üretici firmalara gönderilen 02.06.2009/5774 ve 18.12.2009/0070 tarihli yazılarımız ile de, “ilaç ambalajlarında, karekod yanında “barkod ve fiyat kupürüne de (kupür şeklinde bir etiket yada sürşarj etiketine) yer verilmesinin, uygulamaya geçiş