Duyuru Tarihi: 26.4.2010

 

12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” ile belirlenen esasların uygulamaya konulması ile ilgili olarak, karekod sisteminin gerekli teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanmadan yürürlüğe girmesinin, eczane uygulamaları ve Kurum uygulamaları açısından sorunlar yaşanmasına neden olacağının, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, Sosyal Güvenlik  Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan çeşitli görüşmelerde aktarılması ve erteleme taleplerimiz üzerine,  Sağlık Bakanlığı tarafından 30/05/2009 tarihli 27243 sayılı ve 30/09/2009 tarihli 27362 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile karekod uygulaması kademeli olarak 01.01.2010 tarihine ertelenmişti.

01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren İlaç Takip Sistemi’nde ortaya çıkan aksaklıklar ve sistemin hayata geçmesine bağlı olarak yaşanan sorunlar nedeniyle Birliğimiz tarafından yapılan erteleme talebi ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 02.03.2010 tarih 2010/12 sayılı Genelge yayımlanmış ve Genelge ile uygulamanın eczaneler açısından başlangıç tarihi 16.05.2010’a ertelenmiştir.

30.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte üzerinde karekod bulunmayan ilaçların kupür ve barkod kesilerek Kuruma fatura edilmesi ile ilgili geçiş için 1 yıllık süre tanınmış iken, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2010 tarih  2010/24 Sayılı Genelge yayımlanarak, uygulamanın başlayacağı 16.05.2010 tarihinden itibaren ürünlerin karekodlu ve karekodsuz olarak piyasada bulunması söz konusu olacağından, piyasadaki bütün ürünlerin karekodlu hale getirilmesi için 15 gün geçiş süresi verileceği ve 01.06.2010 tarihine kadar üretici firmalar tarafından gönderilecek geçici 2D karekodların ilaç depoları ve eczacılar tarafından kutu üzerine yapıştırılması yolu ile geçiş sürecinde bütün ürünlerin karekodlu hale getirilmesinin planlandığı duyurulmuştur.

Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Sayın Dr.Saim Kerman ile derhal görüşme yapılarak, piyasada bulunan karekodsuz ürünlerin 15 günlük bir süre içerisinde etiketlenerek karekodlu hale getirilmesinin ve bu işlemin ilaç depoları ve eczanelerde gerçekleştirilmesinin doğuracağı sakıncalar dile getirilmiştir.

Önceki süreçte olduğu gibi, uygulamanın eczaneler açısından başlangıç tarihinin 16.05.2010 tarihine ertelenmesi sonrasında da, Birliğimizin her platformda çeşitli kereler dile getirdiği, resmi yollarla ifade ettiği ve son olarak pilot protokolle de bağıtladığı; İlaç Takip Sisteminin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için zorunlu olarak değerlendirdiğimiz yedi önkoşulun yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli kademelerindeki yetkililer, ilgili Bakanlar ve müsteşarlar ile çok sayıda görüşme yapılmıştır.

Bu görüşmeler sonucunda,

— Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.03.2010 tarihinde MEDULA Eczane Provizyon Sisteminin devreye alınması ile