Duyuru Tarihi: 1.4.2009

 

İlaç alım koşullarında yaşanmakta olan süreç ve ithalatçı/üretici firma ve dağıtım kanalları ile serbest eczaneler arasındaki ticari ilişkinin geldiği boyut hakkında bazı göstergeleri ve bu göstergelerin değerlendirmesini, (İlaçta Durum -1- ve -2- başlıkları ile) siz değerli meslektaşlarımıza duyurmuştuk. Ekte bulunan Tablo 3'te, vade sürelerinde kısalma ve ticari ıskontoların ‘Sıfır’lanması ile alım koşulları değişmiş ilaçların, IMS verilerine göre, Türkiye’de en fazla satılan 250 ilaç içerisindeki payları sunulmaktadır.

Ticari işletmenin sürdürülebilirliği temelinde düşünüldüğünde serbest eczanelerin ilaç alım koşullarında 90 Gün Vade ve % 7 Ticari Iskonto çıtasında ve altında alım koşulları bulunan ilaçların sınıflandırılmış hallerinin yer aldığı Tablo 3’ün dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Özellikle, bu çıtanın altında bulunan ilaçların alım koşullarının, eczanelerin ilaç hizmetlerine devam edebilmelerinin önünde yarattığı engeller tespit edilmelidir.

Öte yandan sizlerle paylaşmak istediğimiz bir diğer veri 50.000 TL Aylık ciroya sahip eczanelerin gelir-gider kalemlerini içermektedir.

Aylık 50.000 TL ciroya (yıllık 600.000 TL) sahip bir serbest eczanenin sahip olduğu genel koşullar düşünülerek ortalama gider hesabı yapıldığında ortaya çıkan durum ekteki tabloda detaylı bir şekilde sunulmuştur (Ek: Tablo 1). Görüleceği üzere, aylık cirosu 50.000 TL olan bir serbest eczanenin ortalama işletme gideri 7.000 TL civarındadır. Büyük şehirlerde kira masrafının küçük şehirlere oranla daha yüksek olması ve eczanede istihdam edilen personel sayısının Tablo 1’de sunulan ortalamadan daha fazla olması gibi nedenlerle daha fazla gidere sahip olunacağı düşünülürse, büyük şehirlerdeki gider miktarı bu rakamdan daha fazla olacaktır. Bu giderlere ek olarak perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanan toplam cirodan; ıskonto ve KDV tutarlarının düşülmesi ile oluşan yeni durum Tablo 2’de sunulmuştur.

Türkiye genelinde yıllık cirosu 600.000 TL’ye kadar olan eczanelerin toplam eczaneler içindeki payı % 58’dir. Tablo 1 ve 2 içinde sunulan durumdan farklı olarak düşük cirolu eczanelerde neredeyse sabit olan işletme giderleri (Tablo 1’de sunulan) diğer giderler ve kesintiler ile birleştirildiğinde çok daha ciddi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, ekte sunulan Tablo 1’de gösterilen gider kalemleri bazı kalemlerin tutarlarında yapılacak düzeltmeler sonrasında Türkiye’deki serbest eczanelerin yarısından fazlası için geçerli hale gelecektir. Zira tablolarda verilen rakamlar için minimum oranlar kullanılmıştır. Bu nedenle bütün tabloların tüm eczacılarımız tarafından ciddi bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir.


    

Tablo 1 İçin Tıklayınız.
Tablo 2 İçin Tıklayınız.
Tablo 3 İçin Tıklayınız.        Word