Duyuru Tarihi: 7.4.2009

 

Bilimsel eczacılığın 170 inci yılı kutlamaları kapsamında alınan karar gereğince, 2009 yılından itibaren, 14 Mayıs Haftaları, belirlenecek tema ile Eczacılık Haftası olarak kutlanmaya başlanacaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaç harcamalarındaki artış hızının, sağlık harcamaları artış hızından yüksek olması ve bunun dengelenmesi için kapsamlı bir ulusal ilaç politikası oluşturulabilmesine katkı sağlamak amacıyla, 2009 yılı 14 Mayıs Haftasının “eşdeğer ilaç” teması ile kutlanması uygun bulunmuştur.

Özellikle son yıllarda;

  • İlaç çeşitliliğindeki artış,
  • Hastaların ilacın faydalarını değerlendirememesi ve kendilerine sağlanan sağlık hizmetlerinin gerçek maliyeti hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamaları,
  • Yeni ilaçların pek çok hasta için umut ifade etmesi nedeniyle, özel sektörün piyasaya sürekli yeni ilaç akışı sağlayarak bu ihtiyacı karşılamaya çalışması sonucunda daha eski ve daha ucuz ilaçların, daha yeni ve daha yüksek fiyatlı ilaçlarla yer değiştirmesi gibi olgular,

Sağlık hizmetlerinin bütçe içindeki yükünün artmasına neden olarak, devletler açısından bu talebin maliyetini karşılama sorununu gündeme getirmiş, ülkeleri bir takım önlemler almaya teşvik etmiştir. “Eşdeğer İlaç” kullanımının yaygınlaştırılması tam da bu noktada devreye girmiştir.

Bugün ilaç giderlerini azaltmak isteyen ülkelerde, jenerik ürünlere olan destek, bir devlet politikası haline gelmektedir. Ekonomik açıdan güçlü ülkelerde dahi, orijinal ve jenerik ilaçlar arasında sağlıklı bir denge kurmak amacıyla jenerik ilaçlar desteklenerek, sağlık bütçelerinde önemli tasarruflar sağlanmaktadır.

Güvenli ve etkin bir jenerik politikasının oluşturulabilmesi için en alt aşamada eczacıların sisteme bağlılıklarının ve kabullenişlerinin oluşturulması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de reçetelerin karşılanmasında görev alan eczacılar jenerik ilaç politikalarının oluşturulmasında kilit konumda bulunan sağlık uzmanlarıdır.

Meslektaşlarımızın, eşdeğer ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve hastaların bu konuda bilinçlendirilmesi açısından, mesleki bilinç ve sorumlukları gereği, her türlü çabayı göstereceklerine inanıyoruz.


Eşdeğerde Durum İçin Tıklayınız..