Duyuru Tarihi: 8.7.2011

 

Bilindiği gibi, eczaneler tarafından yapılan ilaç alımlarında uygulanan vadeler ve ticari ıskonto uygulamaları, eczanelerin ekonomik varlıklarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Firmaların, ticari ıskonto uygulamamak ve/veya uygulamakta oldukları ticari ıskontoyu kaldırmak şeklinde yöntemler izlemesi, söz konusu ilaçların temini ile ilgili olarak eczaneleri ekonomik anlamda külfete sokmaktadır.

İlaçta Durum Komisyonu 05.07.2011 tarihinde yaptığı toplantıda, ilaç firmaları tarafından uygulanan temin koşullarını incelemiştir. İlaçta Durum Komisyonu, yapacakları ilaç alımlarında meslektaşlarımızın bu konuda bilgi sahibi olmalarının uygun olacağını değerlendirmiştir.

Örneğin, Abdi İbrahim İlaç Firmasına ait ticari ıskontosu olmayan ilaçlar ve bunların eşdeğerleri aşağıda meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. Diğer firmalardan da ticari ıskontosu olmayan ilaçlar meslektaşlarımızın bilgisine sunulacaktır.