Duyuru Tarihi: 10.5.2011

İlaçta Durum Komisyonu, bugün (09.05.2011) Ankara’da bir toplantı yaparak, KKİ artışı veya fiyat düşüşü nedeniyle 2010 yılı Aralık ayında meydana gelen stok zararlarının mal fazlalarını da kapsayan biçimde telafisi işleminin bazı firmalar tarafından halen karşılanmamış olması ve firmaların bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması konularını görüşmüştür.

İlaçta Durum Komisyonu, ilaç firmalarının, İTS’ye bildirimde bulunmuş ve bulunmamış meslektaşlarımızın tamamının stok zararlarının karşılanması ile ilgili bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bir an önce gerekli işlemleri yapmaları gerektiğini değerlendirmiş olup,

• Firmaların yükümlülüklerini yerine getirme işlemlerini en geç 25.05.2011 tarihine kadar tamamlamalarının zorunlu olduğunu, 

• Bu süreç içerisinde, daha önce 02.03.2011 tarihli duyurumuzda da belirtildiği gibi, meslektaşlarımızın, fiyat farkı faturalarını teslim ettikleri ecza deposu/kooperatif şubesi ile,

a) Peşin çalışıyor ise yapacağı ödeme tutarından doğrudan düşerek,

b) Vadeli (çek, senet gibi) çalışıyor ise vereceği vadeli ödeme evrakından düşerek,  fiyat farkı faturası ile ilgili mahsuplaşma işlemlerini yapmaları gerektiğini,

• Belirlenen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların durumunun izlenerek, komisyonun bu firmalarla ilgili olarak en kısa sürede yeniden toplanarak değerlendirme yapacağını,

Merkez Heyeti’ne önermeyi kararlaştırmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ