Duyuru Tarihi: 26.5.2011

İlaçta Durum Komisyonu, bugün (24.05.2011) Ankara’da bir toplantı yaparak, KKİ artışı veya fiyat düşüşü nedeniyle 2010 yılı Aralık ayında meydana gelen stok zararlarının telafisi konusunda gelinen son durumu değerlendirmiştir.

Komisyonumuz, aşağıdaki konuları Merkez Heyetine önermeyi kararlaştırmıştır;

1) Eczacılarımızın stok zararları ile ilgili düzenleyerek ecza deposuna teslim ettikleri faturalardan, halen depoların hesap ekstresinden düşülmemiş olanlarının, en geç Mayıs ayına ait hesap ekstrelerinden düşülmesi konusunda gerekli mutabakat sağlanmıştır. İTS’ye bildirimde bulunamamış eczacılarımızın da stok zararlarının telafisi aynı süre içerisinde tamamlanacaktır.

Bu mutabakat çerçevesinde ilaç firmalarının depolarla yapmaları gereken mahsuplaşma işlemleri en geç 20 Haziran 2011 tarihinde bitirilecek olup firmalar bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, konu komisyonumuz tarafından takip edilecek ve ilgili ilaç firmaları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

2) Komisyonumuz, haftalık ve/veya aylık olarak gerçekleşen ilaç fiyat düşüşleri/KKİ artışları nedeniyle oluşan stok zararlarının telafisinin, İTS’ye düzenli olarak yapılacak bildirimler doğrultusunda telafi edilmesi konusunda gerekli çalışmanın başlatılmasını önermektedir.

3) İlaç sanayicilerinin, 2010 yılı Aralık ayında meydana gelen fiyat düşüşleri/KKİ artışları konusunda kamuya beyan ettikleri ek protokolde yer alan mal fazlaları ve ticari iskontonun kamuya verilmesi konusu ele alınmıştır. Komisyonumuz, ilaç sanayicilerinin temsilcilerince, eczacıların alış koşulları çerçevesinde değerlendirilen bu konunun, kapalı ortamlarda bir pazarlık konusu yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini, böyle bir durumda, ticari ıskonto ve mal fazlası konusunda kararlı bir davranışla örgütlü gücümüzün sonuna kadar kullanılmasının kaçınılmaz olacağını vurgulamıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ