Duyuru Tarihi: 3.4.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımızdan tarafından, insülin iğne uçlarının farklı uzunluktaki formlarının önceden eşdeğer olarak göründüğü fakat Medula Eczane Provizyon Sistemi'nde yapılan bir düzenleme sonrasında sadece aynı uzunluktaki formların birbirini eşdeğer gördüğü yönünde bildirimler ulaşmakta ve bu durumun hasta ve eczacı mağduriyetine neden olduğunu yönünde bildirimler gelmesi sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na resmi yazı yazılmış ve konunun değerlendirilerek Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Kurum'dan gelen cevabi yazı ile, insülin kalem iğne uçlarının 4mm, 5mm, 6mm, 8mm ve bunun gibi çeşitli uzunluklarda olduğu, farklı uzunluktaki iğne uçları için uygulanan enjeksiyon tekniklerinin farklı olduğu,

İnsüline ilk defa başlayan hastalara hekim tarafından insülin iğne ucu reçetelendiğinde diyabet eğitim hemşireleri tarafından iğne ucunun uzunluğuna göre enjeksiyon teknik eğitimi de verildiğinin bilindiği, bu nedenle hastalara reçete edilen insülin iğne uçlarının hekimin bilgisi dışında değiştirilmemesi için insülin iğne uçlarının sadece aynı uzunlukta olanlarının Medula Eczane Provizyon Sisteminde eşdeğer yapılması uygulamasının hastalarda oluşabilecek ciddi sağlık risklerinin önlenmesi bakımında gerekli olduğu bildirilmektedir.

Kurumdan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Kurum yazısı için tıklayınız.