Duyuru Tarihi: 5.5.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: a)16.04.2014 tarih ve 1730 sayılı yazımız
b)25.04.2014 tarih ve 1789 sayılı yazımız

İlgi’de kayıtlı yazılarımız ile, Birliğimiz ile T. İş Bankası arasında imzalanan protokolün V. Anlaşma maddesinin 5.fıkrasında yer alan “Banka ile eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir…” maddesine istinaden anılan Banka ile 2013 yılında anlaşma yapmış olan üyelerinizin 2014 yılı için yapacakları sözleşme yenileme işlemlerini 30.04.2014 tarihine kadar tamamlatmaları gerektiği duyurulmuştu.

Protokol ile belirlenen süre içerisinde çeşitli sebeplerle sözleşmesini yenileyememiş/imzalayamamış üyelerimizin sözleşme yenileme işlemleri için tanınan süre 30.05.2014 günü akşamına kadar uzatılmış olup, üyelerinizin Odanızdan temin edecekleri 2014 Yılı İş Bankası Sözleşme Formu ile bölgelerinde bulunan İş Bankası şubelerine başvurarak 30.05.2014 Cuma gününe kadar sözleşme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter