Duyuru Tarihi: 3.6.2016

İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e- Sertifika Programı hakkında Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza ulaşan yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Yazı için tıklayınız.