Duyuru Tarihi: 21.2.2008BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Şahsi tedavi için Yurtdışından İlaç Temini yapmakta olan İthal İlaç Birimimizin tüm Türkiye’ye hizmet vermesinden dolayı, Birimde görevli personele ulaşmada zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır.
Bu sıkıntıların önüne geçebilmek amacıyla görevli personel arasında iller bazında bir dağılım yapılmış olup, söz konusu dağılım listesi ekte gönderilmiştir.    
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:1

 
EK 1 - illere_gore_ithal_personeller.doc       word viewer  Word