Duyuru Tarihi: 17.12.2010


Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ve Sağlık Bakanlığı İEGM tarafından yapılan fiyat düzenlemelerinden etkilenen ilaçlara ait stok zararının ilaç firmaları tarafından eksiksiz olarak telafi edilebilmesi için, bu ilaçların stok zararı bildirim işlemlerinin, bu hafta boyunca eczane paket programları üzerinden yapılması ve söz konusu işlemin 17.12.2010 Cuma günü saat 24.00’de sona ereceği bildirilmişti. Şu anda, 20.000’in üzerinde meslektaşımızın, kullanmakta oldukları eczane otomasyon sistemleri aracılığıyla İlaç Takip Sistemi’ne stok zararı bildirim işlemini yaptıkları veya yapmayı sürdürdükleri bilinmektedir.

Bilindiği gibi bundan önceki toplu ilaç fiyat düşüşlerinde, yani 4 Aralık 2009 tarihinde; Birliğimiz, sektörün ilgili tarafları ile bir dizi görüşme yaparak, ortak bir yöntem benimsemişti. Buna göre; kampanyalı ürünlerde 45 gün, kampanyasız ürünlerde 30 gün, İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre 5.kademede yer alan ürünlerde (depocuya satış fiyatı 200 TL’nin üzerinde olan ürünler) 15 gün geriye dönük olacak şekilde, depodan eczaneye yapılan sevk faturaları esas alınarak karşılama yöntemi kabul edilmişti. Bu yöntem Türk Eczacıları Birliği, ilaç sanayi, dağıtım kanalları ve kooperatiflerin tam bir mutabakatı ile yürütülmüş ayrıca, eczacının gerçek stoklarını bildirdiği TEBİM verileri ile karşılaştırılarak uzun uğraşlar sonucunda stok zararları karşılanabilmişti. Buna rağmen, eczacı kamuoyunda, stok zararlarının eksiksiz olarak karşılandığı konusunda tam bir mutabakat oluşmamıştı.

Bugünkü yöntemde ise; yalnızca fiyatı düşen ilaçlar için İTS’ye bildirimde bulunarak, eczanede oluşacak zararın eksiksiz telafisi sağlanabilecektir. Bu yöntemin herhangi bir belirsizliğe yer bırakmayacağı ve her yönüyle, daha doğru sonuçlar vereceği açıktır. Bu süreçte yapılan bir takım açıklamalarda, “stok zararı bildirim işlemi”, tam stok bildirimi olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak söz konusu gerçek dışı iddia, yalnızca meslektaşlarımızı tedirgin etmeye hizmet etmiştir. Oysa stok ve mal alış bildirimi konusundaki örgütsel tavrımız aynen devam etmektedir. Tüm bunların yanında; ilaç sanayi, dağıtım kanalları ve TEKB yetkilileri,  İTS üzerinden bildirim yöntemini benimsediklerini ve buna uygun hareket edeceklerini açıkça ifade etmektedirler.

Gelinen aşamada Türk Eczacıları Birliği açısından en önemli nokta, kolaylıkla uygulanabilir bir çözüm olan ve şu ana kadar on binlerce eczacımızın tamamladığı İTS üzerinden bildirim yönteminin, tüm meslektaşlarımız tarafından uygulanması, dolayısıyla hiçbir meslektaşımızın zarara uğramamasıdır.  Sözünü ettiğimiz 4 Aralık 2009 sürecinde önermiş olduğumuz 45-30-15 gün yönteminin uygun olmadığını, ilaç sanayi ile görüşmelerin derhal durdurulmasını, geriye dönük karşılama yönteminin kabul edilmeyeceğini belirten Eczacı Odalarımızın, bugün, bu saatte, üyelerine aynı öneriyi sunmaları anlaşılmaz bir tutum olmakla birlikte; bugün önemli olan, tüm meslektaşlarımızı oluşacak zarardan tam ve eksiksiz bir biçimde korumaktır.

Stok zararı bildirimi ekranının kapanmasına kısa bir süre kalmışken, bazı eczacı odalarımızın ‘son dakika’ açıklamalarını beklemiş olan meslektaşlarımızın, yapılan açıklama sonrasında, aynı anda işlem gerçekleştirmeye başlamaları nedeniyle, sistemde yoğunluk ve dolayısıyla sıkıntı yaşandığı bilinmektedir. Birliğimizin girişimleri sonucu meslektaşlarımızın mağdur olmaması için; bildirim işlemleri, 18.12.2010 Cumartesi günü, saat 10.00’a kadar uzatılmıştır.