Duyuru Tarihi: 7.7.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından www.iegm.gov.tr adresinde, İTS Pilotu Duyurusu başlığı ile, 1 Temmuz – 1 Ekim tarihleri arasında bir pilot uygulama yapılacağı duyurulmuştur.
             
Birliğimiz tarafından, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerde, İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamaları ile ilgili olarak;

- Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminin, ikinci bir işleme gerek kalmaksızın İlaç Takip Sisteminden de ürün sorgulamasını yapar niteliğe kavuşturulması,

- Karekodlu ilaçların eczaneler arasında takas işlemi ile, ilacın depoya iadesi gibi uygulamaların çözüme kavuşturulması,
 
- Ecza depolarının sistem kapsamından çıkarılmaması,

- Karekod sistemine uyumlu eczane işletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacıları Birliği tarafından tüm eczanelere dağıtılması;

- Süreç içerisinde, eczacının inisiyatifi dışında, fiili stok ile gerçek stok arasında meydana gelen büyük farkın giderilmesi için, Birliğimizden alınacak görüşler doğrultusunda belirlenecek usuller çerçevesinde stok düzeltme hakkının sağlanması,

- İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması ve mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması gibi, teknik altyapıya ilişkin eksikliklerin tamamlanması ve altyapının, uygulama yürütümünde eczacıya ve geri ödeme kurumlarına ek yük getirmeyecek bir şekilde düzenlenmesi;

Şartlarımız gerçekleşmeden sisteme geçişin Türk Eczacıları Birliği tarafından desteklenmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiş; bu konudaki bildirimlerimiz, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, belirlenen koşulların hayata geçirilmesi öncesinde, sisteme geçişin söz konusu olmayacağı belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 03.07.2009 tarihli duyurusunda ifade edilen pilot uygulama sadece bir adet pilot eczanede başlatılacak olup sisteme yönelik tüm süreçler yakından izlenecektir.

Birliğimizin konu hakkında Sağlık Bakanlığına sunmuş olduğu talepler yerine getirilmeden ve pilot eczanede saptanacak sorunlar çözülmeden sisteme geçiş söz konusu olmayacaktır. Daha önce de duyurulduğu gibi, pilot eczane dışında hiçbir üyemizin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını ifade eden 30.06.2009 tarih 36.A.00.06012 sayılı yazımız da ekte yer almakta  olup konunun tüm üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


30.06.2009 tarih 36.A.00.06012 Sayılı Yazımız