Duyuru Tarihi: 9.6.2009

 

İlaç Takip Sistemi Uygulamaları Kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından, karekod uygulamasının 01.06.2009 tarihinde yürürlüğe konulmasının istenmesi ile ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ile 28.05.2009 tarihinde bir toplantı yapılarak uygulamanın 01.06.2009  tarihinde başlaması halinde ortaya çıkacak aksaklıklar  Sayın Bakana aktarılmış; uygulamanın,

- Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminin, ikinci bir işleme gerek kalmaksızın İlaç Takip Sisteminden de ürün sorgulamasını yapar niteliğe kavuşturulması,
 
- Karekodlu ilaçların eczaneler arasında takas işlemi ile, ilacın depoya iadesi gibi uygulamaların çözüme kavuşturulması,

- Ecza depolarının sistem kapsamından çıkarılmaması,

- Karekod sistemine uyumlu eczane işletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacıları Birliği tarafından tüm eczanelere dağıtılması;

- Süreç içerisinde, eczacının inisiyatifi dışında, fiili stok ile gerçek stok arasında meydana gelen büyük farkın giderilmesi için, Birliğimizden alınacak görüşler doğrultusunda belirlenecek usuller çerçevesinde stok affının sağlanması,

- İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması ve mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması gibi, teknik altyapıya ilişkin eksikliklerin tamamlanması ve altyapının, uygulama yürütümünde eczacıya ve geri ödeme kurumlarına ek yük getirmeyecek bir şekilde düzenlenmesi;

 sonrasında yürürlüğe konulmasının, uygulamanın sağlıklı bir biçimde hayata geçirilebilmesi açısından çok büyük önem arzettiği ifade edilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Mayıs 2009 tarih 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile, İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamaları ile ilgili olarak 5 kademede erteleme yapılmıştır.

İlgili yönetmelik değişikliği ile, “1/7/2009 tarihinden itibaren ambalajlarında karekod bulunan ilaçlar, Bakanlık İlaç Takip Sistemine kaydı yapılmak suretiyle ayrıca kupür aranmaksızın piyasaya verilebileceği” ifade edilmekle birlikte; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğün web sitesinde yayımlanan “İTS SÜREÇLERİ HAKKINDA ECZANELERE BİLGİLER” başlıklı duyuru ile, “Karekodlu ürünlerin Temmuz 2009 başında eczanelere ulaşması beklenmektedir. Karekodlu ürünlerin yukarıdaki değişiklikler yapıldığı halde satılabileceğini, aksi halde sıkıntı yaşanabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple; Eczanenin en kısa sürede bir yazılım edinmesi ya da yazılım güncellemesi yapması tavsiye edilir.” Denilmektedir.

Birliğimiz tarafından, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerde, İlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamalarının hayata geçirilmesinde, yukarıda sunulan şartların gerçekleşmesi öncesinde sisteme geçişin Türk Eczacıları Birliği tarafından desteklenmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bu konudaki bildirimlerimiz, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından değ