Duyuru Tarihi: 18.5.2010

 

Bilindiği gibi, 16.05.2010 Pazar günü  karekodlu ilaçların eczaneler tarafından İlaç Takip Sistemine bildirimi işlemleri başlamıştır. 17.05.2010 Pazartesi günü ülke genelindeki tüm eczanelerin sisteme giriş yapması ile Medula ve İlaç Takip Sistemine ulaşım imkansız hale gelmiş, bu durum ilaç temin hizmetinin sürdürülmesini engellemiştir.

TEB Merkez Heyeti, ilaç takip sistemi ile ilgili sorunları aktarmak ve çözüm önerilerimizi aktarmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer ile bir görüşme yapmış, görüşme ile ilgili bilgilendirme dün akşam saatlerinde internet sayfamızda yayınlanmıştır.

Görüşmede, Sayın Bakan tarafından İTS bildirimi ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle, Provizyon Sisteminde verilen ilaçlar için İTS bildirimi işlemlerinin basitleştirilerek sistem yükünün hafifletilmesini sağlayacak ve eczanelerin işleyişini rahatlatacak yönde tedbirlerin alınması için Kurum yetkililerine talimat verilmiş, bu doğrultuda, dün akşam, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile TEB Merkez Heyeti tarafından yapılan teknik çalışmanın ardından, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün internet sayfasında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Nihat Tosun ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. M.Emin Zararsız imzaları ile bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru ile, eczacılar  tarafından Medula sistemine kayıt edilerek satışı yapılan ilaçların karekod bilgilerinin İTS’de düzenli olarak kontrol edileceği; mevcut reçete ve ilaç ödeme kurallarına uygun olarak karşılanmış reçete ve ilaçların ödenmesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı,ödemeleri Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeşil kartlılar için de aynı uygulamanın yapılacağı ifade edilmiştir. 

Buna göre, eczanelerde bulunan

- karekodlu (2D)ürünler, 

- geçici karekodlu (G2D) ürünler,

- depolarda geçici karekodlanan ürünler,

- üreticiler tarafından İTS’ye tanımlanmaması nedeniyle daha önce sistemin onay vermediği ürünler için,

İTS’ye eczacı tarafından bildirimin yapılması yeterli olacaktır.  

Bu amaçla, MEDULA Provizyon Sistemine reçete giriş işlemlerinde “Karekod sonlandır” butonu kaldırılmış olup, eczacılarımız tarafından yapılması gereken tek işlem, karekodlu ve geçici karekodlu ilaçları sisteme bildirmektir.

Bildirimi yapılan bu ürünlerin eksik kalan operasyonunun firmalar tarafından tamamlanması işlemleri, Sağlık Bakanlığınca sağlanacaktır. Bu noktada, eczacılarımızın, Medula Eczane Provizyon Sisteminde “Karekod İşlemleri” ekranından karekod (2D) ve geçici karekod (G2D) satış bildirimi yapmak dışında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Medula Eczane Provizyon Sistemine girişi yapılarak SUT kurallarına uygun olarak karşılanan ve İTS bildirimi yapılan tüm ilaçların bedeli Kurumca ödenecektir. Üzerinde karekod ve geçici karekod bulunmayan ürünlerin ise, kupür ve barkodu kesilerek karşılanması işlemleri devam edecekt