Duyuru Tarihi: 31.7.2008

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
36’INCI DÖNEM IV. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ


29 Temmuz 2008 tarihinde, Eczacı Odası Başkanları’nın, yöneticilerinin, Denetleme Kurulu ve Merkez Heyeti üyelerinin katılımı ile Türk Eczacıları Birliği 36 ıncı Dönem 4 üncü Başkanlar Danışma Kurulu, Ankara’da olağanüstü olarak toplanmıştır.


Başkanlar Danışma Kurulumuz 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul Güngören’de meydana gelen saldırıyı esefle kınamaktadır. Ülkemizde demokratik ve barışcıl kanalların tıkanmasına neden olan ve masum insanları hedef olan bu korkunç şiddet eyleminin, gerçek amacına ulaşamaması için; kamu vicdanını tahrip etmeyecek bir hızda sorumlu kişi ya da kişilerin yakalanarak yargı önüne çıkarılması ve daha da önemlisi bu hain saldırının nihai amacına hizmet etmeyecek biçimde, ülkemizde tüm kurum ve kişilerin daha fazla dayanışma içinde olmasını diliyoruz. Şiddetin ve sonucunda yaratılmak istenen korku kültürünün karşısına her zaman ve her koşulda barıştan ve demokrasiden yana taraf olduğumuzun bilinmesini isteriz.


Başkanlar Danışma Kurulumuz, toplantıda ağırlıklı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında 9 Temmuz 2008 tarihinde imzalanmış olan 2008 Yılı İlaç Alım Protokolü’nün yürürlüğe girmesi konusunda yaşanan sıkıntıları değerlendirmiş ve tam bir görüş birliği ile oluşturulmuş olan Kurul iradesinin kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir.


Bilindiği gibi Türk Eczacıları Birliği üyesi olan 24.000 eczanenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek adına, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2008 Yılı Protokolü’nün imzalanması sürecinde konu Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile paylaşılarak;  2004 yılı Aralık ayında imzalanan protokolle ilaç sanayinin yapması gereken kamu kurum ıskontolarının eczanelerde yarattığı %3’lük haksız kaybın giderilmesi ve eczane ıskontolarının özellikle düşük gelir grubundaki eczacılar için iyileştirilmesi talepleri sunulmuştu. 30 Haziran 2008’de Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği, anılan üç bakanımız ile Türk Eczacıları Birliği yöneticileri bir araya gelerek yazılı mutabakata varılmış ve bu metin, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TEB arasında imzalanan 2008 Yılı Protokolü ekinde de yer almıştır.

Mutabakat metni ve 9 Temmuz 2008’de törenle imzalanan SGK Protokolü 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiği halde, kamu kurum ıskontoları ile ilgili yapılan düzenleme ve yeni eczacı ıskonto oranları henüz uygulamaya konulmamıştır.

Eczacıların söz konusu Protokol’ün (7.10) maddesi gereğince sözleşmelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmeleri gerekmekle birlikte, Kurum tarafından daha önceden üzerinde uzlaşılan konuların kamuya yük getireceği gerekçe gösterilerek sözleşmelerin teslim alınmayacağı ifade edilmektedir. SGK tarafından 31 Temmuz 2008 mesai bitimine kadar sözleşmeler teslim alınmadığı takdirde, Kurum’un hizmet satın alacağı sözleşmeli eczane kalmamış olacaktır. Bu gelişmeler üzerine Başkanlar Danışma Kurulumuz ilgili Bakanlardan acil görüşme talebinde bulunarak konunun halkı mağdur etmeden çözüme kavuşturulması adına son bir gayret gösterme kararı almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile gör