Duyuru Tarihi: 24.5.2016

BÖLG ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Birliğimiz İle Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'ün 9.1 maddesi “9.1. Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 31 Mayıs 2016 tarihine kadar geçerlidir. Yeni dönem Protokol görüşmelerine süre bitiminden en az bir (1) ay önce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle Protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya kadar bu Protokol hükümleri geçerlidir.”uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı ile Birliğimiz arasında akdedilecek yeni protokole ilişkin çalışmalar devam etmektedir.


Ancak Protokol'ün "7.16. Sözleşmeler her yıl Mayıs ayının sonuna kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi feshedilmiş sayılır" maddesi nedeni ile herhangi bir mağduriyetin oluşmaması adına, Birliğimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Mayıs ayı içerisinde yenilenmesi gereken sözleşmelerin; yeni protokol imzalanana kadar geçerliliğinin devam etmesi ve sözleşmelerin yeni protokolün imza altına alınmasından sonra bir ay içinde yenilenmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter