Duyuru Tarihi: 28.8.2008

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 09 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Protokolü 01 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Ancak ilaç sanayicileri tarafından kamuya yapılması gereken kamu kurum iskontosunun eczanelerce Kuruma aktarımı, Protokolün 3.4 Maddesinde belirtilen ve Ek-1 de yer alan yöntemin aksine 2007 Sosyal Güvenlik Kurumu Protokolündeki şekliyle uygulanmaya devam etmiştir.

Türk Eczacıları Birliği 06 Ağustos 2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmuş ve   kamu kurum iskontosunun 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Protokolü ve eklerine uygun olarak hesaplanmasını istemiştir. Kurum provizyon  sistemindeki yanlış hesaplama nedeni ile eczacıların yaklaşık % 3 oranında zarar etmeye devam ettiğine tekraren dikkat çekilerek uygulamanın düzeltilmemesi durumunda akdi ve yasal haklarımız konusunda derhal işleme başlanacağı bildirilmiştir.

Her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu 05 Ağustos 2008 tarihli yazısı ile kamu kurum iskontosunun ilaç sanayi tarafından perakende satış fiyatı üzerinden yapılacağını bildirmiş ise de ilgili sektörü temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği ve İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası 08 Ağustos 2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nın 05 Ağustos 2008 tarihli yazısında yer alan kamu kurum iskontosunun  perakende satış fiyatı üzerinden yapılması talimatına uymayacaklarını bildirmişlerdir.

Devlet geleneklerinde şimdiye kadar görülmemiş bir uygulama ile taraf olmadığımız, uygun bulmadığımız, içeriğinden haberdar olmadığımız tamamen bizim dışımızda yapılan mutabakat/mutabakatsızlıkların bedeli bizlere ödettirilmeye çalışılmaktadır.

Sonuç olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerde ve yapılan yazılı başvurularda, Protokolün ilgili maddesinin uygulanmasında yaşanan sorun şu ana kadar çözülememiştir.

Birliğimiz tarafından hukuki tespitler yargı aracılığı ile yaptırılmış olup diğer yasal girişim ve işlemler yürütülmektedir. Bu süreçte Temmuz ayında karşılanan reçetelerde, kamu kurum iskontolarından kaynaklı olası herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için aşağıdaki işlemler yürütülmelidir; (Aşağıda tarif edilen işlemlere uygun olarak düzenlenmiş fatura ve döküm örneği ekte yer almaktadır)

1. Temmuz ayı faturalarının icmal listelerinde yer alan, perakende satış fiyatı toplamı ve bunun hemen altında yer alan toplam ifadesinin (kamu fiyatları toplamını ifade etmektedir) belirtilerek her ikisi arasındaki farkın toplam kamu kurum iskontosu olarak faturaların üzerine yazılması,

2. Faturaların üzerine “SGK Provizyon sisteminin sözleşmeye aykırı uygulamasından oluşan kamu kurum iskontosu zararıma ilişkin talep ve dava haklarım saklıdır” ifadesinin yazılıp imzalanması,

3. Temmuz ayına ait faturanın, Kuruma teslim edilmeden önceki son halinin fotokopisi ve bu faturaya ait icmal listenin bir örneğinin saklanması,

4. Kuruma teslim edilen faturalar için alınan evrak kayıt veya teslim numaralarının m