Duyuru Tarihi: 30.12.2009

İlaçların kamu kurum ve kuruluşlarına fatura edilmesi sırasında uygulanan Kamu Kurum Iskontosu
oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Eki
EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde, her ilacın karşısında kamu kurum ıskontosu sütununda
 belirtilmekte ve Kurum Provizyon Sistemi aracılığıyla uygulanmaktadır.

Birliğimiz tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği Eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi, Sosyal Güvenlik
 Kurumu Provizyon Sistemi ve ilaçların depolardan temin koşullarını içeren listeler üzerinde yapılan çalışma
 sonucunda, yazımız ekinde yer alan LİSTE hazırlanmıştır.

Bu liste EK-2/D listede belirtilen, SGK provizyon sisteminde yer alan ve ecza depoları tarafında uygulanan
 kamu kurum ıskontosu arasında farklılık bulunan ilaçları içermektedir.

Listede;

3 üncü sütun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan EK-2/D Listesinde belirtilen Kamu Kurum
Iskontoları,

4 üncü sütun SGK Provizyon Sisteminde geçerli görünen Kamu Kurum Iskontoları,

Diğer sütunlar ise ecza kooperatiflerimiz ve iki büyük ecza deposu tarafından uygulanmakta olan Kamu
Kurum Iskontolarıdır.

Buna göre, listede yer alan ilaçların depolardan temininde azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Listedeki farklılıkların giderilmesi için Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu, ecza kooperatifleri,
ecza depoları ile ilgili ilaç firmaları nezdinde gerekli resmi başvurular yapılmış olup, başvurularımız depolar,
kooperatifler ve ilaç firmaları ile yapılan görüşmelerle de takip edilmektedir.

Üyelerimizin, listede yer alan ilaçların temini ile kamuya fatura edilmesi sırasında uygulanan KKİ
oranlarındaki farklılık nedeniyle mağdur olmaması amacıyla, listede yer alan ilaçlar için;

- Çalıştıkları depoları konu hakkında uyarmaları,
- KKİ farklılığı üreticiden kaynaklanıyor ise, söz konusu ilaç yerine eşdeğerlerini tercih etmeleri

Önemlidir.

Diğer yandan, yazımız ekindeki LİSTE’de yer almamakla birlikte, benzer şekilde ilacın alışında ve
satışında uygulanan KKİ oranları arasında farklılık bulunan ilaçlara dair tespitlerinizin
kki@teb.org.tr
adresine bildirmeniz önemle rica olunur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


 
Listede EDAK Ecza Koop. İçin belirtilen koşullar
 Güney Ecza Koop. için de aynen geçerlidir.