Duyuru Tarihi: 18.12.2009

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ ile,

2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren devralınmıştır.

Tebliğ 15/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ İçin Tıklayınız-1        Word

Ek-1        Word