Duyuru Tarihi: 15.1.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan “Kamu Personelinin GSS Kapsamına Alınması İle İlgili Duyuru” ile,


2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.01.2010 tarihinden itibaren devralınmasına ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete’de yayımlanan 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Tebliğ ile düzenlendiği belirtilerek, 15.01.2010 tarihinden itibaren kamu personelinin, sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve diğer işlemlerinde dikkate alınacak düzenlemeler bildirilmiştir.

Buna göre,


•Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, 15.01.2010 tarihinden itibaren kurum tabiplikleri ile kurumla sözleşmeli birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için  gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edeceklerdir.amu personeli için ayrıca HASTA YOLLAMA KAĞIDI (HASTA SEVK KAĞIDI) düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

•Kurumla sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için (2008 SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere), Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA, eczane provizyon) üzerinden T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır.

•Devir tarihinden itibaren, SGK tarafından sağlanacak sağlık hizmetlerinden doğan katılım payına ilişkin işlemler SUT esas ve usulleri doğrultusunda yürütülecek ve memurların aylıklarından kamu idareleri tarafından bu katılım paylarının kesintisi yapılmayacaktır. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının tahsili ise şu şekildedir;


1.Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecektir.


2.İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmet sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL katılım payı eczaneden tahsil edilecektir.


3.Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL katılım payının 12 TL’lik kısmı sağlık hizmet sunucusu tarafından, 3 TL’lik kısmı ise reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilecektir.

Ayrıca kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı tutarının hesaplanmasında 3 TL tutarında indirim uygulanacaktır.

•15.01.2010 tarihi ve sonrasında kamu personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait ilaç bedellerinin ödenmesinde, ilaçların reçete edildiği tarih esas