Duyuru Tarihi: 29.7.2015

 

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler için 01.07.2015 tarihi,Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dışında kalan sağlık kurumlarını için ise 20.07.2015 tarihi itibari ile başlayan uygulama gereğince; kemoterapi ilaçlarının söz konusu sağlık kurumlarının hastaneeczanelerinden, istisnai durumların ortaya çıkması halinde ise olası hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yatarak veya günübirlik tedavi reçetesi ile eczanelerden temin edilebileceği duyurulmuştur.

Kurumun duyurusuna istinaden bölge eczacı odalarımız vemeslektaşlarımız tarafından   Kanser endikasyonu dışında kalan fakat Hastanelerce Zorunlu Kemoterapi İlaç Listesi Ek/4-H'de yer alan ilaçların ne şekilde reçetelendirileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

Buna istinaden Kuruma 29.07.2015 tarih ve 3385 sayılı bir yazı gönderilmiş olup, ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Kuruma gönderilen yazı için tıklayınız.