Duyuru Tarihi: 24.6.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimizin internet sayfasında 18.06.2010 tarihinde yayınlanan duyurumuz ile, eczane stoklarında bulunan karekodsuz ilaçların bildirimi için TEBEOS Eczane Otomasyon Programında  “Karekodsuz İlaç Bildirim Modülü” açıldığı, diğer eczane otomasyon programları üzerinde de benzer bir düzenleme yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmiştir. Ilon, Byte ve Eczanem programları üzerinden de karekodsuz ilaç bildirimi yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığı, Farmakom programının çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu ilgili firmalar tarafından bildirilmiştir.

İnternet sayfamızda 21.06.2010 tarihinde (bugün) yayına giren “ECZANE PAKET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN KAREKODSUZ İLAÇ BİLDİRİM İŞLEMLERİ” başlıklı duyurumuzda, Ilon, Eczanem ve Byte programları aracılığıyla, karekodsuz ilaç bildirim işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, ekran görüntüleri ile birlikte yer almaktadır.

Eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların, seçilecek bir ecza deposuna bildirim işleminin TEBEOS Programı üzerinden ne şekilde yapılacağını gösteren işlem basamakları da www.teb.org.tr  ' de “TEBEOS PROGRAMI İLE KAREKODSUZ İLAÇLARIN BİLDİRİMİ”  başlıklı duyurumuzda yer almaktadır. Meslektaşlarımız, TEBEOS üzerinde yer alan “Karekodsuz İlaç Bildirim” Modülü ile, eczanelerinde bulunan karekodsuz ürün bildirimlerini yapabilecek, bu bilgiler üzerinde değişiklik, ekleme, silme gibi işlemleri de gerçekleştirebilecektir.(*)

Konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi ve eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların ecza deposuna bildirim işlemlerinin 24.06.2010 Perşembe günü akşamına kadar tamamlanmasının sağlanması için gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter

(*) 10.06.2010 tarih 27607 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in geçici 2 nci maddesinin son bendi:
 
"Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler, sekiz santigrat dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile kişiye özel üretilmiş ilaçlar 1/1/2012 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.” şeklinde düzenlenmiş olup, burada tanımlanan ilaçlar Karekodsuz İlaç Bildirim Modülüne kayıt edilmeyecektir.

EDAK Ecza Koop.a 08.06.2010 tarihinden itibaren karekodsuz ilaç bildiriminde bulunmuş olan meslektaşlarımızın bu işlemi yeniden yapmalarına gerek yoktur. Bu verilerin EDAK tarafından Birliğimize aktarılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.