Duyuru Tarihi: 26.5.2010

 

İlaç Takip Sisteminin işleyişi ile ilgili değerlendirme yapmak ve karekodsuz ilaçların durumu konusunu değerlendirmek üzere uygulamanın tüm ilgili taraflarının katılımı ile (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,  Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği, sanayiciler ve depocular) Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ başkanlığında 20.05.2010 (dün) bir toplantı yapılmıştır.

Toplantı hakkında, internet sayfamızda yayımlanan “20.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN “İTS İŞLEYİŞİ VE KAREKODSUZ İLAÇLARIN DURUMU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” HAKKINDA BİLGİLENDİRME” başlıklı haber ile bilgi verilmiştir.  ( http://www.antalyaeo.org.tr/haber_detay.aspx?hid=1863&hk=4 )

Bu duyuruda da bahsedildiği gibi, Sağlık Bakanlığı tarafından 30.09.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği”nin geçici 2.Maddesinde  “01.01.2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünler üzerine, ruhsat izin sahipleri tarafından karekod konulur. Bu tarihten önce üretilmiş ürünler 01.01.2011 tarihine kadar piyasada satılabilecektir.” Hükmü yer almasına karşılık, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 02.03.2010 tarih 2010/12 sayılı Genelge ile bu sürenin 01.06.2010’a çekilmesi ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesi YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı almıştır.

Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, 01.06.2010 tarihinden itibaren, karekodsuz ürünlerin “kusurlu ürün” kabul edileceği ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satın alınmayacağı şeklindedir.

Bu uygulamanın başlatılması halinde, 01.06.2010 tarihi itibariyle, eczanelerde bulunan karekodsuz ilaçların depolara iadesi sözkonusu olacağından, meslektaşlarımızın, Bölge Eczacı Odaları koordinasyonluğunda Birliğimiz tarafından bildirilecek tarihte iade işlemi yapmak üzere gerekli hazırlıkları yapmaları uygun olacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ