Duyuru Tarihi: 2.4.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi web adresinde yayımlanan 01 Nisan 2011 tarihli, “Kaskadil 250 IU/10 ml (Erkim İlaç) Reçetelendirilmesi Hakkında” başlıklı duyuru ekinde Bakanlık tarafından Erkim İlaç San. Ve Tic. A.Ş’ye gönderilen 25 Mart 2011 tarih, 023861 sayılı yazı yayınlanmıştır. 

Ekte bir örneği tarafınıza iletilen söz konusu yazıda, Erkim İlaç Firmasının başvurusu üzerine “Kaskadil 250 IU/10 ml IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon” isimli ürünün Genel Müdürlüklerince “Antivitamin K doz aşımı durumunda Vitamin K’ya bağlı faktörlerin ağır düzeyde eksikliğindeki kanama komplikasyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır. Faktör VII ve IX eksikliklerinde, Spesifik Faktör VII ya da IX konsantrelerinin kullanılması gerekir. Yapısal Faktör II veya Faktör X eksikliğine bağlı kanama olaylarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılır” endikasyonlarında Turuncu Reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırıldığı,

Ancak, ürünün yalnızca “Antivitamin K doz aşımı durumunda Vitamin K’ya bağlı faktörlerin ağır düzeyde eksikliğindeki kanama komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisi” için Mor Reçete ile diğer endikasyonları için ise Turuncu Reçete ile reçete edilmesine devam edilmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün Yazısı İçin Tıklayınız...