Duyuru Tarihi: 9.12.2009

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize gelen 02.12.2009 tarih, 081231 sayılı yazı ekte iletilmektedir.

Buna göre; formülleri ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle Kırmızı Reçete ile verilecek uyuşturucu ilaçlar kapsamına alınmış olan SUBOXONE 2 MG / 0.5 MG 28 DİLALTI TABLET ve SUBOXONE 8 MG / 2 MG 28 DİLALTI TABLET adlı müstahzarlara ait olan 23/11/2009 tarihli ve 079661 (2009/74) sayılı Genelgeye istinaden;

* Söz konusu ilaçlar rapora istinaden psikiyatristler tarafından kırmızı reçeteye yazılacaktır.

* Rapor; sadece kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastanelerde kurulan madde bağımlılığı tedavi merkezleri olan yerlerden verilecektir.

* Bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimum doz;
  Suboxone 2 mg / 0.5 mg 28 Dilaltı Tablet………..6 kutu
  Suboxone 8 mg / 2 mg 28 Dilaltı Tablet……….2 kutu olup, kırmızı reçete 14 günden önce tekrarlanmayacaktır.

* Her kırmızı reçeteye; reçeteyi yazan hekim tarafından “yapılan idrar tahlilinde opiat negatif çıkmıştır” ifadesi yer alacaktır.

Söz konusu ilaçların Kırmızı Reçete ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin uyuşturucu ilaçlar defterine işlenmesi gerekliliği ifade edilmektedir.

Ekte iletilen yazı uyarınca konunun tüm üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Eki: 3 sayfa


Genelge İçin Tıklayınız