Duyuru Tarihi: 21.12.2018

18.12.2018 tarihi ve sonrasında Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde belirlenen Kamu Kurum Iskontosu (KKİ) oranlarıyla ilgili olarak, meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odalarımız tarafından, bazı ilaçlar için ilaç dağıtım kanalları tarafından uygulanan KKİ oranları ile MEDULA Provizyon Sistemi'nde belirtilen KKİ arasında uyuşmazlık olduğunun Birliğimize aktarılması üzerine; konu Birliğimizce incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, duruma örnek teşkil eden ilaçları içeren liste, duruma ivedilikle açıklık getirilmesi talebimizle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmiştir.

Kurum'a iletmiş olduğumuz yazıya aşağıda yer alan linkten ulaşılabilmekte olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK'ya gönderilen yazı ve eki liste için tıklayınız.