Duyuru Tarihi: 10.3.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

“Klozapin” etken maddesini içeren ilaçların kullanımında ortaya çıkan agranülositoz riskinden dolayı, bu ilaçların güvenli kullanımının sağlanması amacıyla adı geçen etken maddenin kullanımı esnasında uyulacak olan kurallar ile ilgili olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na 07 Aralık 2005 tarihinde 60282 sayılı bir yazı göndermiş ve uygulama 01.01.2006 tarihinde başlamıştı.

Ancak sözü edilen “Klozapin” etken maddesini içeren ilaçların 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan kullanım esasları ile Sağlık Bakanlığı’nın 07 Aralık 2005 tarihli yazısında yer alan kullanım esasları arasında farklılıklar olması konusuna açıklık getirilmesi istemiyle Çorum Eczacı Odası tarafından Birliğimize gönderilen 08.01.2008 tarih ve 08/11 sayılı yazı üzerine, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne tarafımızca 21.01.2008 tarihinde 000311 sayılı bir yazı gönderilmiş ve uygulamanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgi istenmişti.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Devredilen) SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 27.02.2008 tarih ve 7600 sayılı cevabi yazıda, konunun Kurum provizyon sisteminde “Klozapin” etken maddeli ilaçlarla ilgili rapor süresinin 6 ay olması hakkında gerekli düzenleme yapılmak üzere 21.02.2008 tarih ve 312 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na aktarıldığı belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:2

 
EK 1 - KLOZAPIN.doc       word viewer  Word
EK 2 - 10032008_hbr_1.pdf