Duyuru Tarihi: 24.7.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen yazı ile, Efedrin/Pseudoefedrin etkin maddelerini ve bunların tuzlarını ihtiva eden ilaçlara ait reçetelerden resmi kurumlara fatura edilenler için reçete kayıt defterine işlenme zorunluluğunun aranmayacağı bildirilmişti.

İl Sağlık Müdürlüklerinin genel uygulaması, Efedrin/pseudoefedrin etkin maddelerini içeren ilaçlarla beraber diğer normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi tüm ilaçların da (kodein fosfat içeren ilaçlar v.b.) bu kapsamda değerlendirilmesinin gerekmekte olduğu yönünde iken, bazı illerde söz konusu yazının sadece Efedrin/pseudoefedrin etkin maddelerini tek başına içeren ilaçlar için geçerli olduğu ifade edilerek, diğer normal reçete ile verilmesi zorunlu kontrole tabi ilaçların yazılı olduğu reçetelerin fotokopilerinin eczanede alıkonması ve reçete bilgilerinin reçete kayıt defterine yazılması istenmekte idi.

Bu konuda Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvurularımız ve konuya ilişkin olarak İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Sayın Mahmut TOKAÇ ile 22.07.2009 tarihinde yapılan görüşmenin ardından,

Sağlık Bakanlığı tarafından 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapan Yönetmelik’in 3. maddesi ile, aynı yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile soruna kalıcı çözüm getirilmiştir. Buna göre,

“Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçların elden yapılan satışlarında, eczanede mevcut reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanede saklanması zorunludur. Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alarak karşılanan bu reçetelerin reçete kayıt defterine ayrıca kayıt edilmesi zorunlu olmayıp Bakanlık ve/veya İl Sağlık Müdürlükleri tarafından talep edildiği takdirde sunulması amacıyla sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.”

ifadesi yer almıştır.

Ayrıca bu Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 22. ve 25. maddelerine ilaveler yapılarak e-reçete pilot uygulamasıyla çelişen hükümlerin e-reçete uygulamasına uyumu sağlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

EK:1


Eczane ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik Değişikliği